Merinformation

Besök på Österlenmejeriet i Lunnarp fredagen den 31 augusti 2018.
Österlenmejeriet tillhör koncernen Danone, som har verksamhet i hela världen. Läs mer på www.danone.com.

För att få komma in på fabriksområdet krävs att din hälsodeklaration godkänns. Anledningen till detta är att alla som besöker anläggningen måste föranmälas till Securitas som ansvarar för att släppa in besökare genom säkerhetsgrinden.

Det är kameraövervakning över parkeringen och fabriksområdet. Vad gäller skostorlek så behövs den informationen eftersom skyddskläder ska finnas till hands till alla inför rundvandringen.

Praktisk information att noga läsa igenom finns i bifogade dokument.