Torsdagen den 2:e September är tanken att Jochum Ressel åter ska hålla föredrag för oss på ett liknande tema som den 6:e Maj, men nu istället gå längre tillbaka i historien under rubriken “Alla historiska järnvägsfärjeförbindelser från Skåne”. Observera att detta är en preliminär programpunkt, mer information kommer.