Hem Kalendarium Om Föreningen Bli medlem Har varit Nyhetsbrev Tips Bilder Debatt Länkar

Kalendarium

Februari 2019
Onsdagen den 20 februari 2019 kl 17

Studiebesök på Skånes Närinsglivsarkiv i Helsingborg.

Skånes företag utgör en betydelsefull del av det gemensamma kulturarvet – som uppfinnare av nya produkter, som producenter av varor och tjänster och inte minst som arbetsplatser där många människor tillbringat en stor del av sina liv. Därför är det viktigt att företagen lever vidare i arkivens värld - för forskare och för en intresserad allmänhet.

Skånes Näringslivsarkiv arbetar för att inom regionens näringsliv skapa förståelse för det industriella kulturarvet. I dagens turbulenta situation med snabba ägarbyten och globalisering av verksamheter är det viktigt att försöka samla in och rädda arkivmaterial för framtiden.

Arkivets chef Anders Bredahl och styrelsens ordförande Tommy Lindqvist tar emot och berättar om arkivets verksamhet och visar exempel från samlingarna.

Arkivets finns på Maria park med adress Carl Westmans allé 7 i Helsingborg. Sajt: Skånes Näringslivsarkiv.

Anmälan om deltagande/samåkning/förmåga att ta medpassagerare, skall ske till: anmalan@industrihistoriaiskane.se, senast tisdagen den 19 februari 2019. Begränsat antal deltagare. Ev frågor etc kan ställas till samma mejladress.

Om du har ett datorprogram, som inte klarar av klickfunktionen, skriv anmalan@industrihistoriaiskane.se direkt i adressfältet.Mars 2019
Torsdagen den 14 mars 2019 kl 15

Studiebesök torsdagen den 14 mars med start kl 15 besöker vi Faiveley Transport Nordic AB i Landskrona.

Företaget har en drygt hundraårig historia i Skåne. 1916 bildades i Malmö Svenska AB Bromsregulator, SAB. Företaget tillverkade komponenter till tågens bromsutrustning. En betydande tillverkning av bromssystem gjorde att Thulinverken 1958 sammanfördes med Svenska AB Bromsregulator.

1990 förvärvade SAB den europeiska delen från den amerikanska Wabco-koncernen och SAB Wabco AB, störst inom sitt segment i Europa, uppstod. 2002 lämnade man Cardo som man länge tillhört och ett investmentbolag tog över.

2004 förvärvades företaget av den franska Faiveley Transport-koncernen. Den senare blev i sin tur uppköpt av Wabtec Corporation 2017. Koncernen är inriktad mot tillverkning av komponenter för järnvägsindustrin.

Haldex, som vi räknar med att besöka kring månadsskiftet maj/juni, ingick f ö under en period i SAB.

Anmälan om deltagande/samåkning/förmåga att ta medpassagerare, skall ske till anmalan@industrihistoriaiskane.se, senast måndagen den 4 mars 2019. Ev frågor etc kan ställas till samma mejladress.

Om du har ett datorprogram, som inte klarar av klickfunktionen, skriv anmalan@industrihistoriaiskane.se direkt i adressfältet.

Mer information kommer senare.

Onsdagen den 20 mars 2019 kl 18

Välkomna till årsmöte för Föreningen Industrihistoria i Skåne på Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20 i Lund, onsdagen den 20 mars kl 18.00 - 21.00.

Mötet inleds med en presentation av MAX IV i Lund. Därefter följer årsmötesförhandlingar. Sedan får vi en bildpresentation av arkivet. Mötet avslutas med gemensam enkel förplägnad.

Med kollektivtrafik kan man åka från Bantorget i Lund (nära Lund C) med busslinje 5 ca kl 17.31 och stiga av vid hpl Lund Arkivcentrum Syd kl 17.49. Man kan också åka från Lund C med regionbuss 160 och stiga av vid hpl Lund Gastelyckan Ö och gå ca 15 minuter till Porfyrvägen 20.

För att hitta till Porfyrvägen 20 med bil (eller cykel) kan man använda följande program: Hitta till Arkivcentrum Syd. (Skriv startpunkten i övre fältet, så får man körvägen).

Anmälan om deltagande/samåkning/förmåga att ta medpassagerare, skall ske till anmalan@industrihistoriaiskane.se, senast fredagen den 15 mars 2019. Ev frågor etc kan ställas till samma mejladress.

Om du har ett datorprogram, som inte klarar av klickfunktionen, skriv anmalan@industrihistoriaiskane.se direkt i adressfältet.

Välkomna!


Maj 2019
Tisdagen den 7 maj 2019 kl 13

StudiebesökEllinge avloppsreningsverk, Eslöv.

I slutet av 2017 besökte Föreningen Industrihistoria i Skåne Sydvattens vattenverk i Stehag, det s.k. Ringsjöverket, för att se hur produktion av dricksvatten går till.

Nu under våren 2019 är det dags att vända blickarna åt andra hållet av VA-flödet. Istället för att studera beredning av dricksvatten tittar vi nu nedströms och lär oss om rening av avloppsvatten.

Ellinge avloppsreningsverk är beläget i södra delen av Eslöv strax öster om järnvägen. Ur ett industriellt perspektiv är Ellinge reningsverk intressant, då en betydande del av avloppet kommer från den lokala livsmedelsindustrin, vilket påverkar och ställer krav på avloppsreningsprocessen.

Orkla Foods Sverige AB, som är ett av de största företagen i Eslöv (och bland annat är arvtagare till det i Eslöv utvecklade livsmedelsföretaget Felix AB) ligger bara ett stenkast bort från Ellinge reningsverk.

Tisdagen den 7 maj kl 13 tar VA SYD emot föreningen på Ellinge avloppsreningsverk i södra Eslöv. Föreningen får en guidad rundvandring och får möjlighet att ställa frågor om avloppsrening. Logistisk information om studiebesöket kommer senare.


 
Senast uppdaterad 190211 Mejl till föreningen: industrihistoria@gmail.com Mejl till webbredaktören (Eber Ohlsson)