Allmänna frågor, förslag och idéer om föreningens verksamhet från både föreningsmedlemmar och externa parter kan mejlas till industrihistoria@gmail.com.

Styrelsen

Ordförande
Ingrid Andersson
Tel: 0703-26 54 70
ingrid.andersson@bahnhof.se
Vice ordförande
Lars Foberg
Tel: 070-675 77 45
ugglebacken1@live.se
Sekreterare
Gustaf Gustafsson
Kontakta Gustaf
Kassör
Gabriella Jansson
Tel: 0735-12 57 84
gabriella.jansson@raccooncity.se
Ledamot
Christian Kindblad
Tel: 0735-72 46 32
christian.kindblad@telia.com
Ledamot
Niklas Larsson
Kontakta Niklas
Ledamot
Arne Thornberg
Tel: 0704–02 41 16
arnethornberg@gmail.com
Suppleant
Göran Hansson
Tel: 040-833 55
goran.hansson@brosarp.nu
Suppleant
Margit Dudas
Tel: 0763-23 79 78
margit.ficzere51@gmail.com
Suppleant
Joakim Frieberg
Tel: 040-12 39 67     0709-57 19 84
joakim.frieberg@frigjort.com

Revisorer

Revisor
Carl Bergendorff
Tel: 070-779 13 66
calle@tilltradeforbjudet.se
Revisor
Maria Wallin
Tel: 070 38 38 617
maria.wallin@riksarkivet.se

Valberedningen

Jenny Hällström
Tel: 0706 86 40 50
jenny.e.hallstrom@gmail.com
Eber Ohlsson
Kontakta Eber

Styrelsens presentation av sig själva

Arne Thornberg
Fil kand, företagsekonom, datakonsult (it-jobb/-erfarenheter alltsen 60-talet). F d egenföretagare med bl a eget AB, tidigare långa it-anställningar för främst svensk industri för div systemutveckling. Aktiv släkt- och folklivsforskare sen 80-talet. Kassör i Demensföreningen i Perstorp, drygt 70 medl. Lång erfarenhet som förtroendevald för olika föreningar. Aktiv föreningsmänniska sen många år. Bor sen 2009 i Perstorp med fru Paula (IHS-medlem, f d arkivarie, bygdeboksförfattare mm).

Christian Kindblad
Har arbetat med foto, tryck och grafisk produktion i 50 år. Guidar, håller föredrag och skriver artiklar om lokalhistoria i Malmö och på Falsterbonäset. Bland annat aktiv i ett antal föreningsstyrelser. Kuriosa: är ordförande i Malmö Vykortsförening sedan 30 år och samlar själv vykort med bland annat gamla tiders automatrestauranger.

Gustaf Gustafsson
Jag är civilingenjör i Maskinteknik/Mekatronik, utbildad på Lunds tekniska högskola och jobbar sedan 2013 med utveckling av elektronik på “Dover fueling solutions” i Malmö (tidigare Dresser Wayne/Ljungmans). Är mycket intresserad av teknik i allmänhet, teknikhistoria och industrihistoria så klart.

Göran Hansson
Jag är 60+, numera bosatt utanför Brösarp, född i Malmö, lantmästare och jur kand, har egen firma, tidigare tjänsteman vid en livsmedelsprocessteknisk industri först som ansvarig för transportverksamhet sedermera ansvarig för data- och kommunikationsteknik samt myndighetskontakter. Innan dess har jag arbetat under flera år i lantbrukets tjänst.

Ingrid Andersson
Jag har arbetat inom arkivsektorn den senare delen av mitt yrkesliv, började på Malmö stadsarkiv 1997, sedan Skånes Arkivförbund och nu sedan 2017 finns jag på Helsingborgs stadsarkiv. Tycker om att ta hand om och för framtiden säkra den del av vårt kulturarv som dokumenten vittnar om. Uppväxt i Malmö och präglad av staden som industristad, inte minst dess textilindustri, numera är Lund min hemstad. Blev medlem i IHS först i i samband med föreningens bildande början på 2000-talet, efter en tids bortavaro är jag åter medlem sedan 2014 och sitter i styrelsen sedan 2016. Är även styrelseledamot i Skånes Näringslivsarkiv.

Margit Dudas
Jag heter Margit Dudas och har varit medlem i föreningen Industrihistoria i Skåne i några år. Jag är född 1951 i Budapest och kom till Sverige 1975. Mitt intresse för industriverksamhet började redan i min barndom. Jag bodde direkt granne till ett tegelbruk. Även gruvan låg nära till mina föräldrars hus. Jorden på vår tomt var hård på grund av högt lerinnehåll.
Tegelbruket hade inget staket någonstans. Jag och mina vänner vandrade och lekte från sjuårsåldern överallt på fabrikens område. Där var det annorlunda och vi kunde ofta upptäcka något intressant. Det var nästan bara unga människor som jobbade där och de pratade gärna med oss. Och vi hade frågor. Vi barn lärde oss omedvetet hela tillverkningsprocessen. När jag under sommarlovet var på landet, såg jag hur byborna med fötter och armar manuellt tillverkade tegel, som senare skulle soltorkas.
Min far jobbade i en stor verkstad, där han monterade jordbruksmaskiner. Där var jag också många gånger, eftersom den låg bredvid tegelbruket. Från 19 års ålder började jag jobba som kontorist på en stor textilfärgningsfabrik. Mitt jobb var bland annat att följa tygets väg. Det var stor efterfrågan på vissa tyg och ledningen ville veta var i tillverkningsprocessen tygen befann sig. Först färgades tygen och blev sedan behandlade i olika kemiska processer. Därefter fick tygen stabiliseras i några dagar innan de klipptes. Jag har lärt mig alla tygens namn samt vad man använde dem till. De flesta maskiner som färgade tygen var tysktillverkade och över 60 år gamla. De fungerade bättre än de nytillverkade ryska eller ungerska maskinerna.
Som vuxen beundrar jag alla dessa fantastiska maskiner som har blivit tillverkad av människor. För mig är dessa riktiga konstverk.