Allmänna frågor, förslag och idéer om föreningens verksamhet från både föreningsmedlemmar och externa parter kan mejlas till industrihistoria@gmail.com.

Styrelsen

Ordförande
Lars Foberg
Tel: 070-675 77 45
ugglebacken1@live.se
Vice ordförande
Ingrid Andersson
Tel: 0703-26 54 70
ingrid.andersson@bahnhof.se
Sekreterare
Christian Kindblad
Tel: 0735-72 46 32
christian.kindblad@telia.com
Kassör
Gabriella Jansson
Tel: 0735-12 57 84
gabriella.jansson@raccooncity.se
Ledamot
Anders Ödman
Tel: 0708-18 43 00
anders.odman@ark.lu.se
Ledamot
Niklas Larsson
Tel: 046-15 27 69     070-35 72 969
niklaslarsson1.618@gmail.com
Ledamot
Arne Thornberg
Tel: 0704–02 41 16
arnethornberg@bredband2.com
Suppleant
Joakim Frieberg
Tel: 040-12 39 67     0709-57 19 84
joakim.frieberg@frigjort.com
Suppleant
Göran Hansson
Tel: 040-833 55
goran.hansson@brosarp.nu
Suppleant
Gustaf Gustafsson
Tel: 070 571 49 12

Revisorer

Revisor
Carl Bergendorff
Tel: 070-779 13 66
raa@comhem.se
Revisor
Maria Wallin
Tel: 070 38 38 617
maria.wallin@riksarkivet.se

Valberedningen

Jenny Hällström
Tel: 0706 86 40 50
jenny.e.hallstrom@gmail.com
Eber Ohlsson
Tel: 040-49 48 01     0709-710 999
Mejl:
Eber Ohlsson
www.eber.se

Styrelsens presentation av sig själva

Christian Kindblad
Har arbetat med foto, tryck och grafisk produktion i 50 år. Guidar, håller föredrag och skriver artiklar om lokalhistoria i Malmö och på Falsterbonäset. Sekreterare i Kulturföreningen Calluna i Höllviken och aktiv i ett antal föreningsstyrelser. Kuriosa: är ordförande i Malmö Vykortsförening och samlar vykort med gamla tiders automatrestauranger.

Anders Ödman
Anders Ödman med ett förflutet vid Riksantikvarieämbetet och Lunds universitet. På 1970-talet började jag som byggnadsantikvarie vid riksantikvarieämbetet med bland annat ett par vattenkvarnar som arbetsobjekt. Intresset för kvarnar och insjöfrakt har sedan vid flera tillfällen varit forskningsobjekt som publicerats i olika sammanhang. I min forskning har jag arbetat mycket med den lågtekniska järnframställningen i södra Sverige samt med silverframställning i Nasaområdet.

Teknikhistoria ha alltid varit ett stort intresse och i anläggandet av Högs arkeologiska experimentby fick jag utlopp för detta intresse genom utförandet en rad lågtekniska experiment inför publik. Byn lever kvar som Vikingatider i Löddeköpinge.

Som lektor i arkeologi introducerade jag experimentell arkeologi och senare industriarkeologi som universitetsämne på masternivå. Studenterna fick efter ingående föreläsningar om teknik- och industriutveckling, samt besök i olika industrimiljöer i uppgift att tolka och beskriva nerlagd industri.

Arne Thornberg
Fil kand, företagsekonom, datakonsult (it-jobb/-erfarenheter alltsen 60-talet). F d egenföretagare med bl a eget AB, tidigare långa it-anställningar för främst svensk industri för div systemutveckling. Aktiv släkt- och folklivsforskare sen 80-talet. Kassör i Demensföreningen i Perstorp, drygt 70 medl. Lång erfarenhet som förtroendevald för olika föreningar. Aktiv föreningsmänniska sen många år. Bor sen 2009 i Perstorp med fru Paula (IHS-medlem, f d arkivarie, bygdeboksförfattare mm).

Gustaf Gustafsson
Jag är civilingenjör i Maskinteknik/Mekatronik utbildad på Lunds tekniska högskola och jobbar sedan 2013 med utveckling av elektronik på “Dover fueling solutions” i Malmö (tidigare Dresser Wayne/Ljungmans). Är mycket intresserad av teknik i allmänhet, teknikhistoria och industrihistoria så klart.

Göran Hansson
Jag är 60+, numera bosatt utanför Brösarp, född i Malmö, lantmästare och jur kand, har egen firma, tidigare tjänsteman vid en livsmedelsprocessteknisk industri först som ansvarig för transportverksamhet sedermera ansvarig för data- och kommunikationsteknik samt myndighetskontakter. Innan dess har jag arbetat under flera år i lantbrukets tjänst.