Hela Rörsjöstaden ligger på donationsjord, skänkt av Erik av Pommern 
till Malmö redan 1421. Därför bebyggdes hela Rörsjöstaden till en början 
med offentliga byggnader. Skolor, brandstation, Länsstyrelse, Oxie och 
Skytts härads tingsrätt, Industriverken, en idrottsplats, en kyrka, en 
stiftelse och en park.

Rörsjön utdikades i samband med att Gustav IV beslutade att Malmö skulle 
bli en ”öppen stad”. Den skulle inte längre ha försvarsvallar, 
vallgravar och någon stående garnison av soldater. Nya kanaler grävdes, 
i söder och öster, som skulle dränera Rörsjön och skapa mer utrymme för 
stadens tillväxt.

Den utdikade och torrlagda Rörsjömarken låg länge öde. Marken användes 
främst till kreatursuppvisningar och utställningar. Dessutom byggdes en 
velodrom för cykeltävlingar.
Stadsplanen bygger på det franska esplanadsystemet. En bred boulevard i 
mitten och tämligen breda sidogator. Här gällde att det skulle vara luft 
och ljus.

Christian Kindblad guidar oss runt i Rörsjöstaden den 23/8. Mer information kommer.