Tills vidare kan endast styrelsemedlemmar och administratörer registrera sig.