Hem Om Föreningen Bli medlem Har varit Nyhetsbrev Tips Bilder Debatt Utbildning Länkar

Skånska industrimiljöer

Nutida industrimiljöer
Digitalt bildarkiv för Skånska industrimiljöer.
Dokumentationen bekostades av Sparbanksstiftelsen år 2002.
Alfabetisk ordning
A   B   D   E   F   G   H   J   K   L   M   N   O   R   S   T   U   V   Y   Å   Ä   Ö  
Sidan: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
På jakt efter fabriker, stationer och andra spår från den tidiga industrialiseringen följer vi Per-Jan Pehrsson på hans resa genom Skåne på 2000-talet.

På färden runt Skåne konstaterar vi, att till för­ut­sätt­ningarna för det skånska industrisamhällets ut­veck­ling hörde närhet till järnvägsspår, vattendrag och råvaror.
Det gäller bl. a. sockerbruken (1907 fanns det 31 sockerbruk och raffinaderier, som ingick i Socker­bolaget), brännerierna (vid förra sekelskiftet fanns det ett hundratal spritfabriker i Skåne), bryggerier­na och andra livs­medels­produ­center. Liknande för­ut­sättningar gällde även för t ex läderfabrikerna, pappersbruken, jord-, sten-, kalk- och lerindustrin, tegelbruken, trävaruindustrin och verkstäderna.

Historiska industrimiljöer
Bilder ur Skånes Näringslivsarkivs samlingar

Christian Kindblad presenterar här några bilder från Jordberga sockerbruk.
Bilderna är troligen tagna omkring 1907.

Christians morfars far, Olof Lundström (1891-1949), var maskinmästare på Jordberga
och hans farmors far Johan Bergström (1845-1916) var sockerkokare där.

Hem
Senast uppdaterad 100530