Hem Kalendarium Om Föreningen Bli medlem Har varit Nyhetsbrev Tips Bilder Debatt Länkar

Om Föreningen

Styrelse Årsmötesval Föreningshistoria Stadgar Bli medlem

Är du intresserad av den skånska industriepoken
och bakgrunden till det samhälle vi lever i?
En förening för att skapa nätverk och bygga upp kunskap om Skånes omvandling under industrialismen och om liv och arbete i det industrialiserade samhället.

Vi vill värna om de anläggningar som finns kvar och öka intresset för industrisamhällets historia i Skåne. Det är viktigt att ta vara på företagsarkiv, människors berättelser och minnen, bilder, föremål och dokument, och att göra dem tillgängliga för alla intresserade.
Vi vill sprida information och stimulera debatt, forsk­ning och opinionsbildning i dessa frågor.

Är du ung och nyfiken på bakgrunden till det samhälle vi lever i? Eller har du själv varit med och vill dela dina minnen och erfarenheter med andra? Då är vi föreningen för dig!

Välkommen till vår förening!

Nyvång

Arlöv

Allmänna frågor, förslag och idéer om föreningens verksamhet från både föreningsmedlemmar och externa parter kan mejlas till industrihistoria@gmail.com.

Anmälan om deltagande i föreningsaktiviteter mejlas (om inget annat anges) till anmalan@industrihistoria.se. Den här mejladressen används bara för anmälningar.

För publicering av foton (eller andra dokument) om föreningens aktiviteter, kontakta webbredaktören (se nedan).

Styrelse
Ordförande
Lars Foberg
Tel: 070-675 77 45
Mejl: ugglebacken1@live.se
Vice odförande
Ingrid Andersson
Tel: 0703-26 54 70
Mejl: ingrid.andersson@bahnhof.se
Sekreterare
Christian Kindblad
Tel: 0735-72 46 32
Mejl: christian.kindblad@telia.com
Kassör
Gabriella Jansson
Tel: 0735-12 57 84
Mejl: gabriella.jansson@raccooncity.se
Ledamot
Niklas Larsson
Tel: 046-15 27 69     070-35 72 969
Mejl: niklaslarsson1.618@gmail.com
Ledamot
Anders Ödman
Tel: 0708-18 43 00
Mejl: anders.odman@ark.lu.se
Ledamot
Arne Thornberg
Tel: 0704–02 41 16
Mejl: arnethornberg@bredband2.com
Suppleant
Joakim Frieberg
Tel: 040-12 39 67     0709-57 19 84
Mejl: joakim.frieberg@frigjort.com
Suppleant
Gustaf Gustafsson
Tel: 070 571 49 12
Suppleant
Göran Hansson
Tel: 040-833 55
Mejl: goran.hansson@brosarp.nuRevisorer
Revisor
Carl Bergendorff
Tel: 070-779 13 66
Mejl: raa@comhem.se
Revisor
Maria Wallin
Tel: 070 38 38 617
Mejl: maria.wallin@riksarkivet.se
 


Valberedning
Jenny Hällström
Tel: 0706 86 40 50
Mejl: jenny.e.hallstrom@gmail.com
Eber Ohlsson
Tel: 040-49 48 01     0709-710 999
Mejl: Eber Ohlsson
Sajt: www.eber.se
Webbredaktör
Eber Ohlsson
Tel: 040-49 48 01     0709-710 999
Mejl: Eber Ohlsson
Sajt: www.eber.se

Styrelsens presentation av sig själva
(kommer att kompletteras inom kort)
Christian Kindblad
Har arbetat med foto, tryck och grafisk produktion i 50 år. Guidar, håller föredrag och skriver artiklar om lokalhistoria i Malmö och på Falsterbonäset. Sekreterare i Kulturföreningen Calluna i Höllviken och aktiv i ett antal föreningsstyrelser. Kuriosa: är ordförande i Malmö Vykortsförening och samlar vykort med gamla tiders automatrestauranger.
Anders Ödman
Anders Ödman med ett förflutet vid Riksantikvarieämbetet och Lunds universitet. På 1970-talet började jag som byggnadsantikvarie vid riksantikvarieämbetet med bland annat ett par vattenkvarnar som arbetsobjekt. Intresset för kvarnar och insjöfrakt har sedan vid flera tillfällen varit forskningsobjekt som publicerats i olika sammanhang. I min forskning har jag arbetat mycket med den lågtekniska järnframställningen i södra Sverige samt med silverframställning i Nasaområdet.

Teknikhistoria ha alltid varit ett stort intresse och i anläggandet av Högs arkeologiska experimentby fick jag utlopp för detta intresse genom utförandet en rad lågtekniska experiment inför publik. Byn lever kvar som Vikingatider i Löddeköpinge.

Som lektor i arkeologi introducerade jag experimentell arkeologi och senare industriarkeologi som universitetsämne på masternivå. Studenterna fick efter ingående föreläsningar om teknik- och industriutveckling, samt besök i olika industrimiljöer i uppgift att tolka och beskriva nerlagd industri.
Arne Thornberg
Fil kand, företagsekonom, datakonsult (it-jobb/-erfarenheter alltsen 60-talet). F d egenföretagare med bl a eget AB, tidigare långa it-anställningar för främst svensk industri för div systemutveckling. Aktiv släkt- och folklivsforskare sen 80-talet. Kassör i Demensföreningen i Perstorp, drygt 70 medl. Lång erfarenhet som förtroendevald för olika föreningar. Aktiv föreningsmänniska sen många år. Bor sen 2009 i Perstorp med fru Paula (IHS-medlem, f d arkivarie, bygdeboksförfattare mm).
Gustaf Gustafsson
Jag är civilingenjör i Maskinteknik/Mekatronik utbildad på Lunds tekniska högskola och jobbar sedan 2013 med utveckling av elektronik på "Dover fueling solutions” i Malmö (tidigare Dresser Wayne/Ljungmans). Är mycket intresserad av teknik i allmänhet, teknikhistoria och industrihistoria så klart.
Göran Hansson
Jag är 60+, numera bosatt utanför Brösarp, född i Malmö, lantmästare och jur kand, har egen firma, tidigare tjänsteman vid en livsmedelsprocessteknisk industri först som ansvarig för transportverksamhet sedermera ansvarig för data- och kommunikationsteknik samt myndighetskontakter. Innan dess har jag arbetat under flera år i lantbrukets tjänst.

Hem
Senast uppdaterad 190611 Mejl till föreningen: industrihistoria@gmail.com