Hem Om Föreningen Kalendarium Bli medlem Har varit Nyhetsbrev Tips Bilder Debatt Länkar

Länkar

Samverkande föreningar
Svenska Industriminnesföreningen
Skånska Ingenjörsklubben
Svenska Byggnadsvårdsföreningen

Arkiv
Malmö Stadsarkiv
Statens Arkiv Riksarkivet och Landsarkiven
Skånes näringslivsarkiv Helsingborg och Kristianstad
Skånes arkivförbund Helsingborg och Kristianstad
Näringslivets Arkivråd Främja rationell dokumenthantering och arkivering
Centrum för näringslivshistoria Stockholm (f.d. Stockholms företagsminnen)
Näringslivsarkiv i Norrland Västernorrland och Gävleborg
ArkivCentrum Örebro län
Kronobergsarkivet
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Bibliotek
Kungliga Biblioteket LIBRIS
Lunds universitetsbibliotek
Malmö Stadsbibliotek MALIN
Referensbiblioteket  
Umeå Universitetsbiblioteket
Kvinnohistoriska samlingarna

Museer
Arbetets museum  
Bohusläns museum
Ekomuseum Bergslagen  
Helsingborgs Museer
Iföverkens Industrimuseum
Jönköpings läns museum
Kulturen, Lund
Malmö Museer >  Kultur > Malmö Museer
Nordiska Museet, Stockholm
Statarmuseet i Skåne
Tekniska Museet, Stockholm

Föreningar och nätverk
ABF, Malmö  
Arbetslivsmuseernas samarbetsråd
Hembygdsförbunden  
Industrihistoria i Väst
Ljungmans/Wayne Museiförening
Museispårvägen Malmö  
Samdok  
Skånska vattentornssällskapet Dokumentation av Urbanmorfologin i Skåne och övriga världen
Varvshistoriska föreningen i Malmö

Institutioner, organisationer och myndigheter
Delegationen för industrisamhällets kulturarv  
Institutet för Forntida Teknik
Kristianstad högskola  
LTH-Bebyggelsevård
Lunds universitet  
Malmö högskola  
Teknik och samhälle, Chalmers
Tema Kulturarv och Kulturproduktion, Linköpings Universitet
Tema Teknik och social förändring, Linköpings Universitet  

Övrigt
Forsviks bruk  
Järnriket Gästrikland
Mannaminne
Nättidningen Svensk Historia  
Tretornhistorik
Vallonbruk i Uppland  
Åsbrink & Co

Danska länkar
Selskabet til Bevaring af Industrimiljøer  
Arbejdermuseet  
SFAH - Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie
Teknologihistorisk Selskab
25 fantastiske industrier

Norska länkar
Norsk Teknisk Museum  
Tekniske og Industrielle Industriminne

Finska länkar
Teknikhistoriska Samfundet

Tyska länkar
Deutsches Museum
Route Industrikultur
StahlArt
Stahlseite

Brittiska länkar
I.A Recordings
Ironbridge Gorge
The National Museum of Science & Industry

USA länkar
Mining Artifacts
Library of Congress
The Fabulous Ruins of Detroit
The Making of America

Övriga internationella länkar
Illawarra Coal Australien

Hem
Senast uppdaterad 171009 Mejl till föreningen: industrihistoria@gmail.com