Hem Om Föreningen Bli medlem Kalendarium Har varit Nyhetsbrev Tips Bilder Debatt Utbildning Länkar

Rapporter

Malmö stadsbyggnadskontor maj 2010. Samrådshandling.
Diskussionsförslag inför Markprogram för näringslivet."Syftet med samrådsförslaget är att få till stånd en dialog kring lokaliseringsmöjligheter för verksamheter. Det är angeläget att i samrådsskedet lyfta viktiga frågor för Malmö som har betydelse för hur kommunen kan lösa markfrågan både på kort och lång sikt."

Ladda ner Samrådshandlingen (16 MB).

Byggnadsdokumentation av Hamnmästarbostället i Malmö.

Byggnadsdokumentation av Hamnmästarbostället.
Dokumentaion inför flyttning av byggnad.
Fastigheten Hamnen 21:138 i Malmö stad, Skåne län.

Malmö Museer
Kulturarvsenheten
Rapport 2010:001

Olga Schlyter


Ladda ner Rapport 2010:001

Hem
Senast uppdaterad 111015