Hem Om Föreningen Bli medlem Har varit Nyhetsbrev Tips Bilder Debatt Länkar

Föreningsaktiviteter som har varit: 2009

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Onsdagen den 18 november 2009 kl 18.15 i Ystad.

Ystadsföretag med rötter i Persöner – en återblick
Mötet äger rum på Klostret i Ystad och är ett samarrangemang med Ystads museer och Ystads Fornminnesförening.

Medverkande:
Hugo Jönsson från Polykemi och Bertil Håkansson från PMH International berättar om sina företag och hur de utvecklats från Persöner.

Tonvikten i samtalen ägnas Persöner, dess verksamhet och utveckling och skälen till de förändringar som sedan ägde rum. Detta är samtidigt en viktig del av Ystads näringslivshistoria. Samtalet leds av Per-Axel Sjöholm, Ystads Fornminnesförening.

Pågatåg från Malmö C avgår 16.45 eller 17.19 (framme i Ystad 17.35 resp. 18.05). Klostret ligger ca 10 min promenad från stationen.

På Klostret kan du fika. Anmäl ditt deltagande till
Mats Höje­berg, tel 070-665 1665 eller e-post mats.hojeberg@tele2.se, för att säkerställa plats.
       
       
       
       
       Persöner var en gång Ystads dominerande företag och många av de verksamheter som fanns inom Persöner lever idag kvar i staden under andra namn.

Stadens största företag idag, Polykemi AB, är å andra sidan ett resultat av att Hugo Jönsson inte fick gehör inom Persöner för sitt förslag att starta en produktion av plastråvaror och då bildade ett eget företag 1968.

Under 1970-talet ägde en rad omstruktureringar rum och 1980 hade Sonesson-gruppen helt övertagit verksamheten. PMH International AB köptes sedan i början av 1990-talet ut av Bertil Håkansson som ytterligare ett familjeföretag.

Dessa två livaktiga familjeföretag är idag verksamma i Ystad. En detaljerad beskrivning av Persöners utveckling finns att läsa i Ystadiana 1999, som kan beställas från Ystads Forn­minnes­förening, se www.ystadsfornminnesforening.se/html/arsb_f_2000.html.

En innehållsförteckning ur vilken mångfalden av företag inom Per­sön­er-koncernen kan avläsas, finns här. www.ystadsfornminnesforening.se/Verkstadsf-091118.pdf.

Verksamheten vid Polykemi AB och PMH International AB pre­sent­eras också på deras resp sajter, www.polykemi.se och www.pmh.se.
                                                                  Mats Höjeberg


Torsdagen den 15 oktober 2009 kl 18.15 i Malmö.

Dialog om bevarande och utveckling på gamla Kockumsområdet i Malmö torsdagen den 15 oktober 2009 kl 18.15 i faktarummet i matsalen på Kockums AB, Stora Varvsgatan 11.

Samtal om historia och framtid med anledning av aktuella planer för exploatering av gamla Kockums.

Medverkande:
 • Ordföranden i Malmö stadsbyggnadsnämnd Anders Rubin
 • Planarkitekt Björn Engdahl, Malmö stadsbyggnadskontor
 • Stadsantikvarie Anders Reisnert, Malmö museer
 • Byggnadsantikvarie Olga Schlyter, Malmö museer
 • Projektutvecklare Karin Månsson, PEAB AB
 • VD Lennart Ottosson, Dockan Exploaterings AB

  Samarrangemang med Malmö museum och Varvshistoriska Föreningen.

  Se även: "Kulturhistorisk utredning. Varvsstaden. Kockums­om­råd­et söder om Stora Varvsgatan." (23 sidor).

 • Bevarande och utveckling på gamla Kockumsområdet:
  En ny avloppspumpstation som alluderar till ubåtstorn.

  U-båtarna tillbaka på gamla Kockumsområdet i Malmö.

  Onsdagen den 23 september 2009 kl 16.50 i Höganäs.

  Höganäs industrihistoria onsdagen den 23 september 2009.
  Industrihistorisk stadsvandring och besök på keramikfabriker.

  Program:
  16.50-17.00 Samling vid Höganäs f.d. järnvägsstation (invid hållplats Höganäs stadshuset).
  17.00-18.00 Rundvandring med Stadsantikvarie Henrik Ranby i Höganäs industrihistoriska miljöer.
  18.00-18.30 Visning av finkeramiska fabriken av Torsten Loodberg, Staffordska sällskapet.

  Promenad till Saltglaseringsfabriken.

  18.45-19.15 Visning av Saltglaseringsfabriken av Anders Johansson, keramiker.
  19.15 Avslutande promenad till f.d. stationshuset.

  Transportalternativ:
  Öresundståg avgång 15.08, ankomst 15.50 till Helsingborgs station. Byte till Buss 220 till Höganäs stadshuset, avgång 16.05, ankomst till Höganäs 16.51. Returresa från Höganäs 19.24, ankomst Malmö 21.52.

  Bilparkering finns invid en livsmedelsaffär vid stadshuset på korsningen Centralgatan/Järnvägsgatan.

  Samarrangemang med Höganäs kommun, stadsantikvarien, och Staffordska sällskapet.

  Höganäsvägen, infart från söder till Höganäs (vänstertrafik).

  Köpmansgatan i Höganäs.

  Onsdagen den 3 juni 2009 kl 19.00 besök i Limhamns kalkbrott.

  Onsdagen den 3 juni 2009 klockan 19.00 kommer vi, som vi tid­igare meddelat, att besöka Limhamns kalkbrott tillsammans med Svenska Naturskyddsföreningens Malmösektion.
  Observera tiden, klockan 19.00.

  Turen leds av kommunekolog Mats Wirén, så vi får ett intr­ess­ant besök med industrihistoria och ekologi.

  Vi har 25 platser, anmälan krävs, anmäl till mig via mail ingemar.johnn@mah.se eller telefon 046-73 09 38 eller
  0705-64 33 44. Anmäl snarast, dock före klockan 24.00 söndagen den 31 maj. Först till kvarn gäller!
  Samling i god tid före klockan 19 vid kalkbrottets stora ingång, Limhamnsgårdens allé.

  Kommer man körandes från Malmö på Kalkbrottsvägen fort­sätt­er man söderut där Annetorpsleden tar vid. När man kör gen­om den stora böjen österut korsas leden av Limhamnsgårdens allé. Där tar man direkt in till höger på vad som i dag är en stor grusplan, där kan man parkera. En bil kommer att stå där de­kor­er­ad med en stor tygbanderoll i Naturskyddsföreningens gröna färg.

  Turen kommer att pågå i cirka 3 timmar. Oöm klädsel!

  Måndagen den 20 april 2009, kl 18.00. Årsmöte.
  Vid årsmötet kommer följande ärenden att behandlas:

  ¤ Val av ordförande och sekreterare för mötet samt en eller två
      personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
  ¤ Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.
  ¤ Fråga om kallelse till mötet skett i behörig ordning.
  ¤ Godkännande av dagordning.
  ¤ Föredragning av styrelsens årsredovisning.
  ¤ Föredragning av revisorernas berättelse.
  ¤ Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  ¤ Fastställande av arvoden och ersättningar till styrelse och revisorer.
  ¤ Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
  ¤ Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen.
  ¤ Val av revisorer.
  ¤ Tillsättande av valberedning.
  ¤ Bestämmande av medlemsavgifter.
  ¤ Behandling av inlämnade motioner.
  ¤ Övriga frågor.

  Ladda ner Verksamhetsberättelsen för 2008.

  Lokal är Malmö Museer, Teknikens och Sjöfartens hus, Malmöhusvägen 7, Malmö. Ingång sker från museilokalens västra sida. Vid Malmöhusvägen finns det en skylt med Skånska Ingenjörsklubbens namn (under en text om VA-verket), följ denna anvisning.

  Efter årsmötet blir det en kort kaffepaus, och därefter kl 19.00 föredrag av Robert Willim "Industriruinens återkomst".

  Han kommer att ge oss intressanta perspektiv på vad det är som vi bevarar som industriminnen. Är det bygg­nad­en/­fabrik­en som vi ska ge nya funktioner, som uppfräschade ruiner omvandlade till bostäder, kaféer, gallerier eller trendiga arbetsplatser.

  Eller kan de ha en annan plats i vårt kulturarv, och i så fall hur?

  Robert Willim är etnolog och forskare vid Lunds universitet som disputerade på en avhandling om Framfab 2002 och har ett brett kulturperspektiv i sitt arbete.

  Han har nyligen publicerat boken Industrial Cool som diskuter­ar hur vi kan ta vara på industrihistorien. Boken kan laddas ner som pdf-fil från www.industrialcool.net.

  Lördagen den 28 mars 2009, kl 13.00-15.30. Bakom fasaderna på Limhamns cementfabrik.
  Följ med på ett besök på gamla Cementa i Limhamn. Här har cement tillverkats från 1889 till 1970-talets början. Cementen som tillverkats här har använts i konstruktioner och bygg­nad­er världen över och företaget har satt sin prägel på Limhamns siluett, bebyggelse och samhällsanda.

  Limhamn betyder kalkhamn och här har man brutit och be­arbet­at kalksten i hundratals år. Idag när kalkbrottet är ned­lagt, järnvägsspåren upprivna och fabriken bara ska användas något år till, vill vi beskriva denna klassiska skånska industri­miljö genom ett besök som innehåller en historisk till­baka­blick, en rundvandring på fabriksområdet och en blick mot fram­tiden där de nya ägarna planerar att med viss åter­an­vänd­ning bygga nya bostäder i miljön.

  Medverkande: Sven Olof Ahlberg Kulturbyggnadsbyrån, Lennart Björklund projektchef NCC Construction AB, Olga Schlyter Byggnadsantikvarie Malmö museer, Ingemar Wickström fd vVD Cementa

  Tid: Lördagen 28:e mars klockan 1300-1530.

  Plats: Heidelbergs kontor på fd Cementa, (50 m innanför fabriksgrinden), Övägen 1.

  Lästips: Alf Åberg Cement i 100 år, en krönika om Skånska cementaktiebolaget AB Cementa

  Limhamns cementfabrik. Vy från Öresundsbron.  Limhamns cementfabrik. Vy från en DC6B.

  Hem
  Senast uppdaterad 091130 Mejl till föreningen: industrihistoria@gmail.com