Hem Om Föreningen Bli medlem Har varit Nyhetsbrev Tips Bilder Debatt Länkar

Föreningsaktiviteter som har varit: 2011

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002


Från seminariet "Landskapet som industriminne"
i Malmö fredagen den 11 och lördagen den 12 november 2011.

Ett seminarium om hur livsmedelsproduktionen format det skånska landskapet.

Arrangörer:
Föreningen Industrihistoria i Skåne och Skånes Livsmedelsakademis Matforskarnätverk.


Ladda ner seminarie­programmet.


Bilder från seminariet fredagen den 11 november 2011.

© Eber Ohlsson 2011
Nils Lewan, docent
i Kulturgeografi och landskapshistoriker.

Seminarieintroduktion, sidan 1.

Seminarieintroduktion, sidan 2.

© Eber Ohlsson 2011
Åsa Klintborg Ahlklo, fil lic, doktorand vid Landskapsarkitektur, Alnarp/SLU:
"Det industriella trädgårdslandskapet".

© Eber Ohlsson 2011
Tomas Germundsson, professor, FD, Kulturgeografi, Lunds Universitet:
"Landskapsforskning vid Lunds universitet".

© Eber Ohlsson 2011
Håkan Jönsson, docent i etnologi, Lunds universitet
och koordinator för Matforskarnätverket
"Landskapsförändring och ändrade levnadsvillkor".
Skånes Livsmedelsakademis Matforskarnätverk stimulerar och stödjer forskning om mat genom att erbjuda en plattform för fler­vetenskapliga kontakter.

Nätverket arrangerar regelbundet seminarier, där aktuell forskning presenteras. Nätverket, som idag har över 160 medlemmar, är öppet för alla som är intresserade av forskning kring mat och deltagandet är kostnadsfritt.

Läs mer på: www.livsmedelsakademin.se/matforskarnatverket

eller kontakta koordinatorn Håkan Jönsson på
Hakan.Jonsson@livsmedelsakademin.se

© Eber Ohlsson 2011
Johan Bergkvist, landskapsarkitekt, kultursamordnare på Trafikverket:
"Infrastrukturens påverkan på livsmedelsproduktion och transporter".

© Eber Ohlsson 2011
Fredrik Björk, doktorand, Forskarskolan i Historia, Urbana Studier, Malmö Högskola:
"Sockerindustrin i Skåne: sociala konflikter och kulturella processer".

© Eber Ohlsson 2011
Cathrine Mellander, antikvarie
Samhällsavdelningen, Riksantikvarieämbetet


"Riksantikvarieämbetets ansvar för bevarande av kunskap om det industriella landskapet".

© Eber Ohlsson 2011
Henrik Borg, stadsantikvarie Lund,
styrelseledamot i Föreningen Industrihistoria i Skåne:
"Livsmedelshistoria såsom det syns i landskapet".

© Eber Ohlsson 2011
Mats Riddersporre, chef Kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen i Skåne:
"Programförklaring för industriminnen".

© Eber Ohlsson 2011
Martin Andrén, chef Kulturarv och livsmiljö, Region Skåne:
"Visioner om regional kulturmiljövård".

© Eber Ohlsson 2011
Anders Reisnert, chef för Kulturarvsenheten och stadsantikvarie, Malmö Museer.
Anders hade som mötets moderator många papper att hålla reda på.

© Eber Ohlsson 2011
Anne Louise Kemdahl, ordförande för Föreningen Industrihistoria i Skåne inbjudningstalade.

© Eber Ohlsson 2011
Hörsalen i Teknikens och Sjöfartens hus i Malmö håller på att fyllas av intresserade seminariedeltagare.

Bilder från seminarieexkursionen lördagen den 12 november 2011.

Åsa Klintborg Ahlklo föreläser för seminariedeltagare i Trollenäs slottspark.

Anders Ödman föreläser för seminariedeltagare framför Trollenäs slottskyrka.
Ladda ner: Anders Ödman: "Att koka soppa på en spik – Den tidigmedeltida stentransporten till Domkyrkobygget".
Glasmålning på Örtofta sockerbruk.

Seminariedeltagare blir informerade.

Transportband med skurna betor.

Knivar för strimling av sockerbetor, samlade för slipning.

Provrör med sockerlösningar.

Centrifuger.

Tillverkningsskylt.
Maskinskylt centrifuger.

Seminariedeltagare på traktorsläp för utomhusstudier av sockerbruket.

Det syns att betkampanjen har fått upp ångan.

Ett skånskt inomhuslandskap.

Studiebesök på Barsebäcksverket
tisdagen den 18 oktober 2011.


Tisdag 18 oktober 2011 17.00-20.00: Barsebäck kärnkraftverk.


Ullspinneriet i Strömsborg i Osby blev Årets Industriminne 2011.

Framför dörren till Ullspinneriet i Strömsborg står fr v: Jan af Geijerstam - Svenska Industriminnesföreningen, Sven Arneberth och Erik Ralsgård - Osby hembygdsförening samt Jenny Hällström - representerande både Svenska Industriminnesföreningen och Föreningen Industrihistoria i Skåne.

Erik Ralsgård
Ordf i Osby hembygdsförening

Jan af Geijerstam
Ordf i Svenska Industriminnesföreningen

Göran Tunhammar
Landshövding i Skåne län

Program i A5-format Program i A4-format Pressmeddelande
Pressmeddelande (på Stockholms Tekniska Museums sajt)   www.tekniskamuseet.se/1/2675.html


Studiebesök på Cold Stores i Malmö
onsdagen den 7 september 2011.
Tid: Onsdagen den 7 september 2011 kl 18.00.
Plats: Samling på parkeringsplatsen på Spikgatan.

Studiebesök på Cold Stores i Industrihamnen i Malmö. Fryshuset byggdes 1943-44 av Sydsvenska Kylhus AB och har de senaste åren ägts av Schenker. Idag är byggnaden tömd och dess framtid oviss. Vi blir guidade av Lars Lundgren, driftansvarig i fryshuset sedan 1978.
Från besöket den 7 september 2011 på fryshuset Cold Stores.
Text och bild: Olga Schlyter
Den 7 september 2011 besökte föreningen fryshuset Cold Stores i Industri­hamnen i Malmö. Vi blev guid­ade av an­lägg­ningens tekniske chef Lars Lundgren och hans kollega Börje Svensson.

Verksamheten i fryshuset håller på att avvecklas efter­som anläggningen anses vara föråldrad, och bygg­nad­ens fram­tid är oviss.
Fryshuset började byggas på 1940-talet och har sed­an byggts ut i etapper. An­läggningen ägdes från början av Sydsvenska kylhus AB och på senare år av Schenker.

Även Samfood har haft verksamhet i huset, men bland annat styckning, rökning och paketering av kött.

Logo förmedlad av Christian Kindblad.

En bild från 1950-talet, förmedlad av Christian Kindblad.

Studiebesök hos torvproduktionen i Sösdala och Sjöholmen
lördagen den 2 april 2011.
Kl 09.40 Samling vid stationen i Höör på NV:a sidan (Bygglandsidan). Vi stannar till vid den gamla madrassfabriken som nu skall exploateras.
Kl 10.00 Samling vid Econovas kontor och personalmatsal. Rundvandring och in­forma­tion om torvbrytning förr och nu.
Kl 12.45 Avfärd mot Tjörnarp och Sjöholmen. Vi stannar till vid f d Gunnarps Tegel­bruk i Tjörnarp där vi får en redogörelse för brukets historia och arbetet med att be­vara tegelugnen.
Kl 14.30 Vi anländer till Econovas anläggning på Rönneholms mosse i Sjöholmen. Vi får veta lite om torvmossens historia, hur dagens torvbrytning sker och vi får möjlig­het att studera maskinparken.
Framåt 16-tiden räknar vi med att avsluta dagen och återvända mot Höör.

Torvlänkar:
www.novator.se/bioenergy/BE0003/s26-27.pdf   www.svensktorv.se/?id_item=68

Ladda ner hela programmet.


Information med anledning av föreningens exkursion 2011-04-02
till Sösdala+Sjöholmens torvproduktion och f d Gunnarps tegelbruk.

Exkursionsdagen började med att vi samlades vid Byggland i Höör, mot­satt sida av stationen. Här fick vi information om den gamla spannmålskvarnen, hop­byggd på 1950-talet med en mycket ovanlig silobyggnad.

Föreningen har i ett brev 2011-03-27 till kommunstyrelsen i Höör kommun (går att ladda ner här) motiverat varför vi vill att dessa byggnader bevaras.
Vi hoppas att Höörs politiker kan se värdet av att integrera kunskapen om 1900-talets historia i den miljö som planeras för kommunens framtida in­vånare kring nuvarande Byggland.
Se bilder från spannmålsmagasinet/madrassfabriken i större storlek (totalt 18 st).

Kultur och Fritidsnämnden, Miljö- och Byggnadsnämnden, Höörs Kommun står bakom en Kulturhistorisk utredning, 2011:
En länk till Höörs industriella kulturarv
Bygglandområdet i Höörs kommun

Ladda ner den 52-sidiga rapporten (5 MB) >>>>>>>>>>>>>

Torvlänkar:
www.novator.se/bioenergy/BE0003/s26-27.pdf
www.svensktorv.se/?id_item=68

"Skrivet om torv och torvmarker", en antologi av Reidar Pettersson.
Se www.peatandculture.org > Books > From Sweden

Gunnarps tegelbruk, f d:
www.tjornarpsbloggen.se/?tag=gunnarp > Tegelbruket


Nils Nilsson och Ingvar Andersson berättade om tegelbruket.

En av exkursionsdeltagarna, Janis Priedits, har saxat och upp­daterat texten i sin bok "Industrilok i Skåne - Malmöhus län":

Rönneholms Torvströfabrik anlades 1886 och var en av Sveriges första torvströfabriker. Efter två ägarbyten på 1890-talet köpte Skånska Andelsbränntorvföreningen u.p.a. fabr­ik­en.

1915-16 byggdes ett stort torvmagasin vid Sjö­holm­ens stat­ion, som ligger bara ett par 100 m ifrån fabriken. Torv­strö­fabriken byggdes nu om för bränn- och strötorv.

En ny torvströfabrik tillkom 1921-22. Under 1930-talet var driften sporadisk men fick ett uppsving under andra världs­kriget.

Efter ett längre driftsuppehåll övertogs Rönneholms mosse och fabriken av det statliga torvbolaget Svensk Torvförädling AB, STF, som byggde om bränntovfabriken till en lagrings- och utlastningsplats för torvmull.

STF ändrade namnet i mitten av 1970-talet till Svenska Torv AB (1980 sålt till Domänverket), vars dotterbolag Svenska
Torv Skåne AB bildades 1981. Detta ägde i sin tur Kronmull AB. Detta bolag inköptes 1986 av Tetra Pak-koncernen genom dotterbolaget Simontorp AB.

Kronmull AB såldes 1992 till Svalöf Weibull AB (som var hel­ägt av Lantmännen). Econova köpte hela anläggningen 2008 och den är fortfarande i drift. Anläggningarna har modern­iser­ats under årens lopp och mekaniseringen har gjort att bara fem man klarar av att sköta alltihopa.

För intransport av torv från mossen anlades tidigt ett smal­spår­igt spårsystem (som var elektrifierat ett tag) dels ute på mossen och dels en "huvudlinje" till fabriken.

De urspungligen små enkla torvvagnarna med korgar av trä har sedan länge ersatts av stora boggievagnar som lastar 20 kbm torv. Lokföraren sitter på en grävmaskin ute på mossen och lastar tågsättet med fem vagnar. Loket radiostyrs från grävmaskinen.

På mossen finns ett flertal specialmaskiner för bearbetning och transport av torv.

© Janis Priedits 2011
Vid Econovas anläggning vid Rönneholms mosse i Sjöholmen finns ett diesellok av sovjetisk tillverkning. Ett likadant lok finns på Vissmossen i utanför Svensköp. Båda är ombyggda och originaldelarna består av ram och boggier.

© Janis Priedits 2011
Den ryska tillverkningsskylten. Med latinska bokstäver:
RSFSR - KSNX
KALININSKI EXKAVATORNY ZAVOD
MODEL MD-54-4 No 1034
År 1962
Förkortningen RSFSR betyder Ryska rådsrepubliken i Sovjetunionen och KSNX Kalininområdets ”huvud­kontor”. MD-54-4, motorlok med dieselmotor, 54 hkr, 4 axlar. Mellan 1931 och 1990 hette staden Kalinin, därefter Tver.

© Janis Priedits 1976
Loket på Rönneholms mosse före ombyggnaden 1976. Så såg loken ut på de sovjetiska torvmossarna. De byggdes i stora serier.

© Janis Priedits 2006
Ett avställt diesellok av samma typ fotograferat 2006 vid en nedlagd torvfabrik i Lettland.
Fabriken återstartades 2008 liksom spåren ut på mossen.
Gunnarps Tegelbruk
Pia Ivarsson i Tjörnarp har spelat in en film om Gunnarps Tegelbruk och intervjuat Ingvar Andersson som arbetade som växelpåg, lokförare och grävmaskinist och Nils Nilsson som var presstrillare.
En liten tillbakablick för er som var med vid vårt besök och en möjlighet för er som inte var med till en inblick i tegelbrukets historia. Filmen hittar du här:
https://vimeopro.com/user14797399/bruket-historien-om-gunnarps-tegelbruk-i-tjornarp


Föreningen har årsmöte tisdagen den 15 mars 2011 kl 18.00
på Teknikens och Sjöfartens hus på Malmöhusvägen i Malmö.

Efter årsmötet, ca kl 19.00, kommer Jan af Geijerstam, industriminnesforskare och doktor i teknikhistoria, att tala om hur globala kontakter påverkat industrialismen i Sverige i historisk tid och även tvärtom: hur svensk industri samspelat internationellt, med referenser till vår egen tid. Det blir också möjlighet till informell samvaro med kaffe och smörgås.

Ladda ner Dagordningen

Ladda ner Årsberättelsen 2010


Hem
Senast uppdaterad 120309 Mejl till föreningen: industrihistoria@gmail.com