Hem Om Föreningen Bli medlem Har varit Nyhetsbrev Tips Bilder Debatt Länkar

Föreningsaktiviteter som har varit: 2010

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Lördagen 27 november 2010, kl 09.30 i Örtofta.

Nordic Sugar i Örtofta.

TID: Lördagen den 27 november 2010, kl 09.30 (slut ca 13.00).
Pågatåg från Malmö C avgår kl. 08.53, från Lunds C kl. 09.11,
ankomst Örtofta station kl. 09.18.

PLATS: Samling vid huvudentrén till Örtofta sockerbruk

Bengt Nilsson visar det sista sockerbruket i Skåne. Vi startar med att åka en rundtur med vagn runt anläggningen och därefter går vi in och tittar på den moderna produktionsanläggningen. Vi avslutar besöket med en kortare rund­vandring i Örtofta där järnvägshistoriker Gunnar Sandin berättar om järnvägens utveckling med koppling till samhället.

Läs Gunnar Sandins beskrivning av Örtofta station.

Ingen kostnad.

Föranmälan till Anne Louise Kemdal (senast den 19 november 2010): kemdal@gmail.com eller sms och tel: 0707-140376.
Det går också att anmäla sig till Jenny Hällström (även här senast den 19 november 2010): jenka262@hotmail.com.© Jorchr 2010 (Wikipeda)
Örtofta sockerbruk

Tisdagen den 19 oktober 2010, kl 17.00-20.00 i Malmö.

Mazettikvarterets förvandling.

TID: Tisdagen den 19 oktober 2010, kl 17.00-20.00

PLATS: Friisgatan 15 i Malmö.

Peter Hingström guidar oss genom Kulturhuset Mazetti och in­formerar om både gammal och ny verksamhet. Visning av bland annat Kulturskolan, Serie­center, Serieskolan, Inkonst och Skånska Målarskolan. Vi får även se vad som finns kvar av tiden som chokladfabrik. Avslutning på Chokladfabriken och Malmö Brygghus med ölprovning.

Ingen kostnad.

Föranmälan till Anne Louise Kemdal: kemdal@gmail.com
eller sms och tel: 0707-140376.© Per-Jan Pehrsson 2002
Mazetti

Lördagen den 18 september 2010, kl 10.30 i Osby.

Industrihistorisk safari längs med Helge å.

TID: Lördagen den 18 september 2010

PLATS: Samling på Strömsborgs Ullspinneri utanför Osby kl 10.30
Östanå Pappersbruk ca kl 12.30 – 14.30
Broby Modellindustri AB ca kl 15.00 – 16.00

Föreningen erbjuder möjlighet till samåkning i bil eller liten buss från Malmö, Lund och Ystad.

KOSTNAD: Studiebesök inklusive lätt lunch och kaffe 115 kronor.
Transportkostnad: 155 kronor.

Föranmälan till Anne Louise Kemdal: kemdal@gmail.com
eller sms och tel: 0707-140376.© Per-Jan Pehrsson 2002
Strömsborg
Ladda ner hela program­met för den Industrihistoriska safarin längs med Helge å den 18 september 2010. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Från Regionmuseets rapport 2007:63

Onsdagen den 21 april 2010, kl 16.45 i Skromberga.
Under ledning av Helene Stalin Åkesson (Bebyggelseantikvarie, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne) gör vi ett besök på Skrombergaverken samt får ett föredrag om gruvan och fabriken i Skromberga.

Föreningen önskar att de som vill deltaga i studiebesöket (det ordinarie och eventuellt i förbesöket), mejlar en anmälan om detta till webbredaktören (det smidigaste sättet). Om mejlmöjlighet saknas, går det även att ringa 040-49 48 01 till samme redaktör.

Hur nå Skromberga? Från väg 110 till avtagsväg österut vid cirkulationsplats Ekeby, kör 400 m på Sjöcronas väg, vik av sydöst in på Franz Daumans väg och fortsätt 1 500 m fram till Bruksgatan.


Schema för studiebesöket:
16.45-17.00 Samling utanför CC Höganäs outlet. Helene Stalin Åkesson är på plats från 16.30.
17.00-18.00 Visning av anläggningen (Vi måste hålla tiden, eftersom anläggningen stängs kl 18)
Vi inleder med en snabb promenad runt på området. Fortsätter därefter invändigt, där vi bl a visar kammarugnar, tunnelugn, torkanläggning, urval av processutrustning (Helene vet inte hur mycket som har utrangerats sedan hon var där i höstas), laboratorium med pigment, klinkerarkiv, ritningar, modeller och invändig räls för spårbunden transport och mycket annat.
18.15- Föredrag, kaffe och diskussion på Ekeby Möbler, Storgatan 4.
Kaffe och fralla kostar ca 30 kr. Eventuellt blir det möjligt att förbeställa.
Föredraget försöker belysa följande ämnen:
 • Kort bakgrund till det engagemang som finns i Skromberga
 • Regionmuseets arbete på plats
 • Historik - naturtillgångar, gruvbrytning, lindrift och klinkerfabriker på rekordtid
 • Produktion och produkter - kunskap, kvalitet och konstnärssamarbeten
 • Anläggningen - bostäderna - samhällsfunktionerna
 • Vem arbetade i Skromberga? Hur såg livet ut?
 • Hur används anläggningen idag?
 • Opinion - hur levandegörs Skromberga som kulturmiljö och besöksmål?
 • Vad betyder Skromberga för Bjuvs kommun?
 • Evenemang på plats - studiecirklar, hemvändardag, föredrag, 1:a majfirande, visningar mm

 • Förbesök för dem som har möjlighet att komma tidigare. Samling sker kl 15.00 vid Höganäs CC Outlet (buss­hållplatsen Skrombergaverken). Ann Marget Wendt från Skrom­berga Akademi kommer att guida oss runt i bruksmiljön. Det blir en promenad till disponentvillan, Skromberga gård, badhuset, ingenjörsvillor, sjukhuset, förmansbostäderna, där gruvhusen låg, grisahoddorna och likhuset. Restaurang Sitt In (Ekeby Möbler) har lunchservering fram till kl 14.00. Matsedel.


  Skrombergaverken på ett vykort poststämplat 1926. Till vänster löper normalspåret till Ekeby station i NV
  och i mitten syns stativen för linbanan till schakt Sjöcrona. Samling Mats Freding.
  Bild från Janis Priedits bok: "Industrilok i Skåne - Malmöhus län".

  Ladda ner Janis Priedits artikel om Skromberga från hans bok: "Industrilok i Skåne - Malmöhus län",
  från Skånska vattentornssällskapets sajt: eber.se/ava/janis

  Ladda ner Regionmuseets rapport av Helene Stalin Åkesson: Skromberga - en kulturmiljö att använda.

  Transport till Skromberga
  De som inte samåker, kan använda Skånetrafiken. Nyttja i så fall Skånetrafikens Reseplanerare för att se hur man kommer till "Ekeby Skrombergaverken": www.skanetrafiken.se.

  Helene Stalin Åkesson bidrager med följande restips:

  Malmö - Lund - Skromberga, Ekeby
  15.21 Pågatåg (1540) från Malmö C - Tågarp - ankomst 16.09
  15.39 Pågatåg (1540) från Lund C - Tågarp - ankomst 16.09
  16.15 Buss (250) från Tågarp - Ekeby Skromberga - ankomst 16.36

  Helsingborg - Skromberga, Ekeby
  15.50 Buss (297) från Helsingborg C - Ekeby Rundelsgatan 16.30
  16.34 Buss (250) från Ekeby Rundelsgatan - Ekeby Skromberga 16.36

  Ekeby - Lund - Malmö
  19.52 Buss (297) från Ekeby Storgatan - Ramlösa 20.20
  20.30 Öresundståg (1761) från Ramlösa - Lund - ankomst 21.10
  20.30 Öresundståg (1761) från Ramlösa - Malmö - ankomst 21.24

  Ekeby - Helsingborg
  19.52 Buss (297) från Ekeby Storgatan - via Ramlösa - Helsingborg - ankomst 20.29


  Tisdagen den 13 april 2010, kl 18.00 i Malmö.
  Svenska Industriminnesföreningen, SIM håller sitt årsmöte på Teknikens och Sjöfartens hus, Malmö­husvägen i Malmö.

  Medlemmarna i Föreningen Industrihistoria i Skåne har därefter möjlighet att höra vår styrelsemedlem Jenny Hällström berätta om projektet The High Line i New York.  Onsdagen den 24 mars 2010 kl 18.00 i Malmö.

  Föreningens årsmöte. Därefter gör Janis Priedits en bildvisning om Skånska industribanor.

  Mötet sker på Teknikens och Sjöfartens hus, Malmöhusvägen i Malmö.

  Vid årsmötet kommer följande ärenden att behandlas:

  ¤ Val av ordförande och sekreterare för mötet samt en eller två
      personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
  ¤ Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.
  ¤ Fråga om kallelse till mötet skett i behörig ordning.
  ¤ Godkännande av dagordning.
  ¤ Föredragning av styrelsens årsredovisning.
  ¤ Föredragning av revisorernas berättelse.
  ¤ Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  ¤ Fastställande av arvoden och ersättningar till styrelse och revisorer.
  ¤ Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
  ¤ Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen.
  ¤ Val av revisorer.
  ¤ Tillsättande av valberedning.
  ¤ Bestämmande av medlemsavgifter.
  ¤ Behandling av inlämnade motioner.
  ¤ Övriga frågor.

  Ladda ner Verksamhetsberättelse för 2009 + Bilaga

  Hasslarps sockerbruk. Bilden överst till höger är tagen tidigast 1937, då banan Åstorp-Kattarp elektrifierades och visar betkampanjen med transport av betor på järnväg, något som är borta idag. Sockerbruket blev nedlagt efter 1992 års betkampanj. Fotot kommer från dåvarande SSA:s arkiv.

  Den andra bilden är tagen 2009-03-22 av Janis Priedits. Man kan jämföra bilderna och se vissa likheter mellan då och nu. Spåret ligger faktiskt kvar längs husväggen men det syns knappast.  Onsdagen den 17 februari 2010, kl 18.00 i Malmö.

  Publikvisning med efterföljande diskussion av utställningarna "Muskler och Motorer" och "Smart" på Teknikens och Sjöfartens hus, Malmöhusvägen i Malmö.

  Museets egen text om "Muskler och Motorer":
  När och hur använder vi muskelkraft, ånga, gas, bensin och elektricitet? Det är full fart på motorerna, hjulen snurrar och du kan själv sätta igång den väldiga, gröna ångmaskinen från fartyget Rogaland. Klättra upp i den gamla traktorn, provsitt hästspårvagnen eller känn på hur det är att leka lokförare i det stora ångloket. Välkommen till en ny basutställning på Teknikens och Sjöfartens hus som presenterar museets största och mest spektakulära föremål i en ny och spännande miljö!
  Museets egen text om "Smart!":
  Nytt, skånskt och smart! En utställning om skånska innovationer de senaste 200 åren. Det kan vara allt från enkla, klyftiga lösningar i var­dagen till högteknologiska genombrott. Innovationer handlar om att se möjligheter och att pröva sig fram. Att aldrig ge upp utan att brinna för sin idé. Som ensam uppfinnare, forskare eller stort företag.


  Den Kockumsbyggda hästspårvagnen står normalt på museet,
  men i augusti 1996 gick den i trafik på museispårvägen.

  Hem
  Senast uppdaterad 101027 Mejl till föreningen: industrihistoria@gmail.com