Om Föreningen Bli medlem Har varit Nyhetsbrev Tips Bilder Debatt Länkar

2002 2017
Föreningen Industrihistoria i Skåne 15 år

Föreningen finns också på   facebook

Svenska industriminnesföreningen har nu utsett årets industriminne 2017. Valet föll på Långbans gruv- och kulturby i Bergslagen. Läs mer om utmärkelsen på www.sim.se


Med anledning av vårt besök hos Absolut kommer här några länktips:
Flaskornas flaska kommer från Limmared
Mannen på sigillet
Flasktrick. Historien om Absolut vodka


Helsingborgs Dagblad hade den 13 september 2017 en artikel om verksamheter som vi nyligen har besökt: Flygets framtid i fokus när landshövdingen besökte Ljungbyhed


Hösten 2017

Studiebesök på Ringsjöverket i Stehag
tisdagen den 7 november 2017 kl 14.00
Stora ansträngningar görs nu för att trygga den framtida vattenförsörjningen i Västskåne för både hushåll och industri, och där vattenverket i Stehag har en central roll vilket framgår av den länkade artikeln i Sydsvenskan.

Föreningen gör därför ett besök på Ringsjöverket, där Kenneth M Persson, professor vid Avdelningen för Teknisk Vattenresurslära i Lund samt forskningschef på Sweden Water Research kommer att berätta om vattenförsörjningen i Skåne.

Vår ordförande har avtalat med Mellanskånes Renhållnings AB (Merab) om att vi kan besöka deras avfallsanläggning i Rönneholm (3 km från Ringsjöverket) kl 13.00 (samma dag). Martin visar den unika och livs levande Sterlingmotorn som producerar elkraft med hjälp av den metangas som läcker ut ur tippen.

Anmälan om ett deltagande, ange om besöket avser både Ringsjöverket och Merab:s anläggning eller endast det ena verket liksom önskemål om samåkning eller förmåga att ta medpassagerare, skall ske till anmalan@industrihistoriaiskane.se, senast torsdagen den 3 november 2017. Om du har ett datorprogram, som inte klarar av klickfunktionen, skriv anmalan@industrihistoriaiskane.se direkt i adressfältet. Sydvatten vill ha fullständiga namn på de som önskar besöka Ringsjöverket.

Köra till Ringsjöverket respektive Merab:s anläggning: Klicka på kartan och skriv bara in i Frånrutan den adress ni vill starta från, så får ni körvägen både på karta och som beskrivning, samt körtid och körsträcka.

Våren 2018

Årsmöte torsdagen den 22 mars 2018 kl 18.00

Föreningen Industrihistoria i Skåne har årsmöte torsdagen den 22 mars 2018 kl 18.00.
Föredrag: "Ett malmöföretag jubilerar. G. & L. Beijers 150-åriga resa från kol till kyla. Per Bertland, koncernchef i Beijer Ref, berättar."

Årsmötet hålls i hörsalen i Teknikens och Sjöfartens hus (Tekniska Museet).
Den som vill fördjupa sin kunskap om G. & L. Beijers 150-åriga resa till Beijer Ref, kan med fördel läsa boken "Från kol till kyla."

Studiebesök hos Kjell & Co i Malmö
Vårt planerade besök hos Kjell & Co måste skjutas upp till våren p g a en omorganisation i företaget. Ett besök står fortfarande på vårt program och vi återkommer med mer information.

Kjell & Company distribuerar från sitt lager i Malmö via butiker eller direkt till kund över hela landet alla de udda tillbehör som vårt uppkopplade liv kräver.

Välkommen som medlem i Föreningen Industrihistoria i Skåne!

Denna uppmaning finns på fyra kort som föreningen har gett ut om skånsk näringsverksamhet.

Korten, i A5-format. är också tillgängliga på föreningens arrangemang.


MAB o MYA, 1949

Domus, 1958

Trelleborg, 1959

Sockerbruk, 1972

Industrien er en vigtig del af Danmarks historie. Derfor har Kulturarvsstyrelsen arbejdet med at for­midle industriens værdier. Gå på opdagelse i de 25 fantastiske industrier.

Gå in på Kulturarvsstyrelsens sajt och se videor från 25 danska industrier.

Hur söker man lättast på sajten? Jo, genom att googla.
Skriv i sökrutan "industrihistoriaiskane.se" samt sökordet.

 
Senast uppdaterad 171011 Mejl till föreningen: industrihistoria@gmail.com Mejl till webbredaktören (Eber Ohlsson)