Om Föreningen Bli medlem Har varit Nyhetsbrev Tips Bilder Debatt Länkar

Föreningen finns också på   facebook


Våren och hösten 2018

Till alla våra medlemmar (2018-01-19)
Vi vill börja med att önska alla våra medlemmar en riktigt God Fortsättning på det nya året.

Vi hoppas givetvis kunna erbjuda ett spännande och omväxlade program för 2018.

Årets första studiebesök är i hamn i och med att vi ges möjlighet att besöka Euromaints underhållsverkstad vid Malmö C. (Se: Har varit 2018).

Den 5:e februari är vi inbjudna till ett föredrag hos föreningen Gamla Lund. Sverker Oredsson, professor em. i historia berättar om Lunds framväxt som industristad.

Årsmötets program är klart sedan länge. Torsdagen den 22:e mars är dagen och vår gästtalare är koncernchef Per Bertland som berättar om Beijerkoncernens 150-åriga verksamhet i Malmö.

I slutet av april återvänder vi till Lund och inbjuder vi till en stadsvandring. Vår medlem Henrik Borg, stadsantikvarie i Lund, och stadsingenjören Jonas Andréasson är våra ciceroner.

Många andra intressanta uppslag finns till årets program och några av dessa försöker vi förverkliga.

Svarta Bergen d v s stenbrotten i Hägghult, såväl det övergivna historiska som det aktiva, där man bryter den unika svarta diabasen hoppas vi kunna besöka i maj.
En stadsvandring i Helsingborgs stora industriområde söder om centrum räknar vi med att genomföra efter sommaren.

En mycket udda cykeltillverkare i Tomelilla, kanske med högtflygande planer men definitivt med högtflygande kunder, hoppas vi kunna titta in hos till hösten.

Den gamla vattendrivna ramsågen i vid Vieåns utlopp ur Vittsjösjön vill vi besöka så snart restaureringen är fullföljd och vattennivån räcker för att driva sågen. Tanken är sedan att följa åns lopp österut för att avsluta med ett besök vid Vida Timbers stora anläggning med sågverk och hyvleri i Hästveda.
Förhoppningsvis kan vi också under året genomföra det länge planerade besöket hos Kjell & Co (Se: Har varit 2018).

Utöver våra studiebesök har vi börjat så smått att planera för en konferens kring ”bevarandefrågor”. Frågor som är högst aktuella inte minst i Malmö med det högt uppdrivna tempot i bostadsbyggandet och exploateringen av tidigare industriområden.

På vår sajt vill vi fortsätta och ge fortlöpande information om våra aktiviteter men ibland också intressanta tips och länkar som just nu aktuella "Hundra händelser ur sydsvenska arkiv".

Medlemsavgiften för 2018, som är oförändrat 150 kr, inbetalas till
bankgiro 526-1268.

Styrelsen

Välkommen som medlem i Föreningen Industrihistoria i Skåne!

Denna uppmaning finns på fyra kort som föreningen har gett ut om skånsk näringsverksamhet.

Korten, i A5-format. är också tillgängliga på föreningens arrangemang.


MAB o MYA, 1949

Domus, 1958

Trelleborg, 1959

Sockerbruk, 1972

Industrien er en vigtig del af Danmarks historie. Derfor har Kulturarvsstyrelsen arbejdet med at for­midle industriens værdier. Gå på opdagelse i de 25 fantastiske industrier.

Gå in på Kulturarvsstyrelsens sajt och se videor från 25 danska industrier.

Hur söker man lättast på sajten? Jo, genom att googla.
Skriv i sökrutan "industrihistoriaiskane.se" samt sökordet.


Hundra händelser ur sydsvenska arkiv är ett projekt som arkivarie Maria Wallin (medlem i vår förening) hittade på för att få en ursäkt att gräva i de mest skilda typer av arkiv på Landsarkivet i Lund.

Idén var att lyfta fram hundra exempel ur arkiven som visar på vilken mångfald av material som finns att tillgå, och samtidigt levandegöra det förgångna genom "mikrohistorier" från Skåne, Halland och Blekinge.

Resultatet av några veckors rolig arkivsökning blev en sajt Hundra händelser ur sydsvenska arkiv och en bok med samma innehåll.

Via länkar från sajten kan den nyfikna klicka sig vidare in i Nationell arkivdatabas och börja utforska arkivförteckningarna, och kanske till och med inspireras att besöka arkivet för att själv ta del av något av den överväldigande mängd arkivmaterial som inte är digitaliserat. Boken, som kan förvärvas via sajten, är bläddervänlig och rikt illustrerad.

Den industrihistoriskt intresserade bjuds in att ta del av exempelvis ordningsregler från Kockums jernverk i Kallinge, rapporter från en strejk vid Sockerfabriken i Svedala, inköpshandlingar rörande ett lok åt Västra Klagstorp-Tygelsjö järnväg, och en rapport om arbetsskada från Limhamns kalkbrott.

 
Senast uppdaterad 180509 Mejl till föreningen: industrihistoria@gmail.com Mejl till webbredaktören (Eber Ohlsson)