Etikett: 2009

Onsdag 18 november 2009 kl 18.15. Föredrag i Ystad om Ystadsföretag med rötter i Persöner.

Ystadsföretag med rötter i Persöner – en återblick
Mötet äger rum på Klostret i Ystad och är ett samarrangemang med Ystads museer och Ystads Fornminnesförening.

Medverkande:
Hugo Jönsson från Polykemi och Bertil Håkansson från PMH International berättar om sina företag och hur de utvecklats från Persöner.

Tonvikten i samtalen ägnas Persöner, dess verksamhet och utveckling och skälen till de förändringar som sedan ägde rum. Detta är samtidigt en viktig del av Ystads näringslivshistoria. Samtalet leds av Per-Axel Sjöholm, Ystads Fornminnesförening.

Persöner var en gång Ystads dominerande företag och många av de verksamheter som fanns inom Persöner lever idag kvar i staden under andra namn.

Stadens största företag idag, Polykemi AB, är å andra sidan ett resultat av att Hugo Jönsson inte fick gehör inom Persöner för sitt förslag att starta en produktion av plastråvaror och då bildade ett eget företag 1968.

Under 1970-talet ägde en rad omstruktureringar rum och 1980 hade Sonesson-gruppen helt övertagit verksamheten. PMH International AB köptes sedan i början av 1990-talet ut av Bertil Håkansson som ytterligare ett familjeföretag.
Dessa två livaktiga familjeföretag är idag verksamma i Ystad. En detaljerad beskrivning av Persöners utveckling finns att läsa i Ystadiana 1999, som kan beställas från Ystads Forn­minnes­förening, se www.ystadsfornminnesforening.se/html/arsb_f_2000.html.

En innehållsförteckning ur vilken mångfalden av företag inom Per­sön­er-koncernen kan avläsas, finns här. www.ystadsfornminnesforening.se/Verkstadsf-091118.pdf.

Verksamheten vid Polykemi AB och PMH International AB pre­sent­eras också på deras resp sajter, www.polykemi.se och www.pmh.se.
/Mats Höjeberg

Torsdag 15 oktober 2009 kl 18.15. Dialog i Malmö om utveckling av Kockumsområdet.

Dialog om bevarande och utveckling på gamla Kockumsområdet i Malmö torsdagen den 15 oktober 2009 kl 18.15 i faktarummet i matsalen på Kockums AB, Stora Varvsgatan 11.

Samtal om historia och framtid med anledning av aktuella planer för exploatering av gamla Kockums.

Medverkande:
Ordföranden i Malmö stadsbyggnadsnämnd Anders Rubin
Planarkitekt Björn Engdahl, Malmö stadsbyggnadskontor
Stadsantikvarie Anders Reisnert, Malmö museer
Byggnadsantikvarie Olga Schlyter, Malmö museer
Projektutvecklare Karin Månsson, PEAB AB
VD Lennart Ottosson, Dockan Exploaterings AB

Samarrangemang med Malmö museum och Varvshistoriska Föreningen.

Se även: “Kulturhistorisk utredning. Varvsstaden. Kockums­om­råd­et söder om Stora Varvsgatan.” (23 sidor).

Onsdag 23 september 2009 kl 16.50. Rundvandring i Höganäs.

Höganäs industrihistoria onsdagen den 23 september 2009.
Industrihistorisk stadsvandring och besök på keramikfabriker.

Program:
16.50-17.00 Samling vid Höganäs f.d. järnvägsstation (invid hållplats Höganäs stadshuset).
17.00-18.00 Rundvandring med Stadsantikvarie Henrik Ranby i Höganäs industrihistoriska miljöer.
18.00-18.30 Visning av finkeramiska fabriken av Torsten Loodberg, Staffordska sällskapet.

Promenad till Saltglaseringsfabriken.

18.45-19.15 Visning av Saltglaseringsfabriken av Anders Johansson, keramiker.
19.15 Avslutande promenad till f.d. stationshuset.

Samarrangemang med Höganäs kommun, stadsantikvarien, och Staffordska sällskapet.

Onsdag 3 juni 2009 kl 19.00. Besök i Limhamns kalkbrott.

Onsdagen den 3 juni 2009 klockan 19.00 kommer vi, som vi tid­igare meddelat, att besöka Limhamns kalkbrott tillsammans med Svenska Naturskyddsföreningens Malmösektion. Observera tiden, klockan 19.00.

Turen leds av kommunekolog Mats Wirén, så vi får ett intr­ess­ant besök med industrihistoria och ekologi. Samling i god tid före klockan 19 vid kalkbrottets stora ingång, Limhamnsgårdens allé.

Turen kommer att pågå i cirka 3 timmar. Oöm klädsel!

Måndag 20 april 2009, kl 18.00. Årsmöte och föredrag i Malmö.

Måndagen den 20 april 2009, kl 18.00. Årsmöte. Lokal är Malmö Museer, Teknikens och Sjöfartens hus, Malmöhusvägen 7, Malmö. Ingång sker från museilokalens västra sida.

Ladda ner Verksamhetsberättelsen för 2008.

Efter årsmötet blir det en kort kaffepaus, och därefter kl 19.00 föredrag av Robert Willim “Industriruinens återkomst”.

Han kommer att ge oss intressanta perspektiv på vad det är som vi bevarar som industriminnen. Är det bygg­nad­en/­fabrik­en som vi ska ge nya funktioner, som uppfräschade ruiner omvandlade till bostäder, kaféer, gallerier eller trendiga arbetsplatser.

Eller kan de ha en annan plats i vårt kulturarv, och i så fall hur?

Robert Willim är etnolog och forskare vid Lunds universitet som disputerade på en avhandling om Framfab 2002 och har ett brett kulturperspektiv i sitt arbete.

Han har nyligen publicerat boken Industrial Cool som diskuter­ar hur vi kan ta vara på industrihistorien.

Lördag 28 mars 2009 kl 13.00-15.30. Studiebesök och föredrag på Cementa i Limhamn.

Lördagen den 28 mars 2009, kl 13.00-15.30. Bakom fasaderna på Limhamns cementfabrik.

Följ med på ett besök på gamla Cementa i Limhamn. Här har cement tillverkats från 1889 till 1970-talets början. Cementen som tillverkats här har använts i konstruktioner och bygg­nad­er världen över och företaget har satt sin prägel på Limhamns siluett, bebyggelse och samhällsanda.

Limhamn betyder kalkhamn och här har man brutit och be­arbet­at kalksten i hundratals år. Idag när kalkbrottet är ned­lagt, järnvägsspåren upprivna och fabriken bara ska användas något år till, vill vi beskriva denna klassiska skånska industri­miljö genom ett besök som innehåller en historisk till­baka­blick, en rundvandring på fabriksområdet och en blick mot fram­tiden där de nya ägarna planerar att med viss åter­an­vänd­ning bygga nya bostäder i miljön.

Medverkande: Sven Olof Ahlberg Kulturbyggnadsbyrån, Lennart Björklund projektchef NCC Construction AB, Olga Schlyter Byggnadsantikvarie Malmö museer, Ingemar Wickström fd vVD Cementa

Tid: Lördagen 28:e mars klockan 1300-1530.

Plats: Heidelbergs kontor på fd Cementa, (50 m innanför fabriksgrinden), Övägen 1.

Lästips: Alf Åberg Cement i 100 år, en krönika om Skånska cementaktiebolaget AB Cementa.

Københavns vandværk vid Studiestræde i København, Danmark.

Ett kvarter från Rådhuspladsen i Köpenhamn finns bygg­naderna kvar från ett vattenverk som stod klart 1859. Vattenverket byggdes på en ravelin, en del av Köpenhamns befästningsverk (voldene). Voldene slopades först den 30 juni 1856.

Vattenverket är inte längre i drift, och ångmaskinen är flyttad till Danmarks Tekniska Museum. Det centrala läget och att byggnaderna är intakta, samt att man kan gå in på den gamla vatten­verks­tomt­en, och då befinna sig inom ravelinens gränser, gör att det är värt ett besök.

Då en av byggnaderna idag hyser en servering, är det möjligt att även se en del av det inre. Här finns även konsertlokalen Pumpehuset, en gång en lokal med pump­verk som försörjde köpenhamnarna med vatten, men där det nu är ett rikt flöde av musik, speciellt pop och rock.

Den gamla vaktbyggnaden vid Studiestræde.

Mer info från den del av uppsatsen “Vattenverk och vatten­torn å fortifikatorisk mark”, som gäller Köpenhamn. Här redigerad som pdf-fil: Köpenhamn

Adressen till studieobjektet är Studiestræde 54. Sök på krak.dk/kort.

Tips från Eber Ohlsson

Cisternene på Valby Bakke på Frederiksberg, Danmark.

Det finns ett talesätt om att man kan dela Danmark i två likvärdiga hälfter, väster och öster om Valby Bakke. Mot­svarande uttryck öster om Öresund är att dela Sverige i två likvärdiga hälfter, norr och söder om Landsvägen.

Högsta punkten på Valby Bakke (Solbjerg) är +31 m, vilket gjorde att man här förlade en högreservoar för Københavns vandforsyning, kopplad till det i föregående tips beskrivna vattenverket.

Reservoaren vid Søndermarken, Solbjerg och Valby Bakke innan den blev övertäckt. I fonden ses Frederiksbergs Slot (Zoologisk Have ligger till vänster om slottet). Numera finns det ett museum i reservoaren, vilket gör att man kan bese detta industriminne.

Reservoaren, Cisternerne togs ur drift 1981, men fick en ny funktion 1996 när Köpenhamn det året var Europeisk Kulturhuvudstad. Tipsaren besökte då Cisternerne, vilket blev till en kort artikel i i personalbladet Vattenstänk: Konst i Cisternerne.

Cisternerne har numera blivt ett permanent museum: Cisternerne – Museet for Moderne Glaskunst.

Tips från Eber Ohlsson

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng