Årsmötet 2020 hölls genom poströstning. Tillhörande dokument finns nedan.
Sista dagen för poströstning flyttades fram till den 8:e Maj 2020.