Välkommen till Industrihistoria i Skånes egen filmsamling, IHS Play. Här kan du i efterhand se olika filmer som gjorts i föreningens regi.

2024-02-27, Anders Ödman, 800 år av kvarnstensproduktion i Ringsjöområdet
2023-10-21, Nils-Eric Sjöstrand från Tändkulans vänner berättar om tändkulemotorns historia
2023-09-27, Anna Lindgren berättar om SJs trädgårdsmästeriverksamhet
2022-04-05, Toni Rhodin berättar om cirkuslogistik
2021-09-23, Håkan Sträng om Skånes, Sveriges och norra Europas elsituation.
2021-09-02, Jouchum Ressel berättar om alla historiska tågfärjeförbindelser från Skåne.
2021-04-06, Jochum Ressel berättar om tågefärjeförbindelserna 1988-2021 och Jens Möller berättar om Trafikverkets utredning om Tågfärjeförbindelse Trelleborg-Tyskland
2021-04-03, Christian Kindblad berättar om Malmös och Skånes uppgång och fall under Gustaf IV:s tid.
2021-04-13, Eber Ohlsson berättar om vattenförsörjningen i Malmö från 1800-talets mitt till idag.
2021-04-08. Joakim Frieberg, Dyngkurror, vandlöb och pudrett – En fläkt av stank, sanitet och status. Om latrinhanteringen i Malmö
2021-03-24 Anders Reisnert om Malmös vattenförsörjning under medeltid och renässans
2021-03-04 Tomas Tägil och Jonas Andréasson om Lunds alla järnvägsstationer
2021-03-02 Karl-Bertil Hake håller en virtuell stadsvandring i trakten av möllan.