Allmänna frågor, förslag och idéer om föreningens verksamhet från både föreningsmedlemmar och externa parter kan skickas till föreningen via detta kontaktformulär. Vill du kontakta någon av de förtroendevalda? Klicka på namnet nedan.

Styrelsen

Ordförande
Ingrid Andersson
Vice ordförande
Lars Foberg
Kassör
Matts Wiberg
Ledamot
Michaël Grimsberg
Ledamot
Christian Kindblad
Ledamot
Niklas Larsson
Suppleant
Hanna Ottosson
Suppleant
Magnus Hamann
Suppleant
David Berg

Revisorer

Revisor
Carl Bergendorff
Revisor
Maria Wallin

Valberedningen

Anne Louise KemdalAnders Ödman

Webbansvarig

Gustaf Gustafsson

Styrelsens presentation av sig själva

Ingrid Andersson Jag har arbetat inom arkivsektorn den senare delen av mitt yrkesliv, började på Malmö stadsarkiv 1997, sedan Skånes Arkivförbund och nu sedan 2017 finns jag på Helsingborgs stadsarkiv. Tycker om att ta hand om och för framtiden säkra den del av vårt kulturarv som dokumenten vittnar om. Uppväxt i Malmö och präglad av staden som industristad, inte minst dess textilindustri, numera är Lund min hemstad. Blev medlem i IHS först i i samband med föreningens bildande början på 2000-talet, efter en tids bortavaro är jag åter medlem sedan 2014 och sitter i styrelsen sedan 2016. Är även styrelseledamot i Skånes Näringslivsarkiv.

Michaël Grimsberg
Jag är civilingenjör i kemiteknik från LTH. Numera är jag pensionär efter att ha varit anställd på institutionen för kemiteknik, LTH under hela min yrkesverksamma tid. Där har jag främst ägnat mig åt undervisning i kemiteknik samt ansvarat för utbildningen av civilingenjörer i kemiteknik.
När jag utbildades för nästan 50 år sedan så var det en kemiindustri baserad på olja som utbildningen var inriktad på. Jag är intresserad av hur kemiindustrin i Sverige såg ut före 1960. Då var skogen en viktig råvara. Historien kan ge oss idéer för omställningen till förnyelsebara råvaror.

Hanna Ottosson
Helt utbildad livsmedelstekniker och halvt utbildad statsvetare som har jobbat inom livsmedelsindustrin sen 2011. Har haft befattningar inom kvalitet och planering och är i nuvarande roll produktutvecklare på ett industribageri i Malmö. Historieintresserad sedan barnsben och på senare år har intresset för processindustrins historia ökat. I övrigt nyfiken på allt nytt och hjärtat bankar lite extra för maten och hur den produceras.

David Berg
Jag är utbildad inom medie- och kommunikationsvetenskap, praktisk filosofi samt socialantropologi och har jobbat med utbildning de senaste 23 åren. I första hand som Studie- och yrkesvägledare, koordinator och utbildningsledare.
Textilfabriken som min farfar startade spelade en stor roll för mig när jag växte upp, men jag är egentligen en generalist som är nyfiken på det mesta som människor företar sig.

Christian Kindblad
Har arbetat med foto, tryck och grafisk produktion i 50 år. Guidar, håller föredrag och skriver artiklar om lokalhistoria i Malmö och på Falsterbonäset. Bland annat aktiv i ett antal föreningsstyrelser. Kuriosa: är ordförande i Malmö Vykortsförening sedan 30 år och samlar själv vykort med bland annat gamla tiders automatrestauranger.

Magnus Hamann
Jag jobbar som projektingenjör på Elektriska AB Delta i Arlöv. Vi tillverkar mellanspänningsställverk och har gjort det sedan 1951. Jag har varit där i 25 år. Bolaget ägs av Schneider Electric som tillverkar mängder av elektriska produkter både för industri och konsumentmarknad. Innan dess jobbade jag fem år med programmering och projektering av signalställverk på ABB Signal