Den 25:e Maj 2023 gjorde föreningen ett 3 och en halv timme studiebesök på batterifärjan Aurora. Vi fick ett föredrag om batteritekniken, dess fördelar men även de initiala problem man haft. Efter detta följde en rundtur både uppe på taket där den nya batteritekniken är placerad, på kommandobryggan och även nere i maskinrummet där dieselgeneratorerna fortfarande är bevarade och redo att användas vid behov.

Den 7:e februari 2023 besökte föreningen Bold Printing vid Fosie i Malmö och fick en ingående rundtur i tryckeriet.

Eva Svedberg visade upp Ryhls båt och skepps-varv i Åhus under förmiddagen. Även båten, Gustav, den sista som byggdes vid varvet 1983 hade dagen till ära körts fram för föreningens beskådan. Under eftermiddagen guidade museiintendent Véronique Dubois-Côté föreningen i Filmmuseet i Kristianstad.

Guidade av Anders Ödman fick vi veta allt om stenbrytningen i Vittseröd från 1100 talet ända in på 1900 talets mitt. Stenen har används både till byggandet av Lunds domkyrka och till kvarnstenar, varav den sistnämnda än i dag lämnat tydliga spår efter sig i naturen.

200121 besökte föreningen Sysavs avfallskraftvärmeverk i Malmö.

191019 besökte föreningen Malmö stadsteater Hipp.