Guidade av Anders Ödman fick vi veta allt om stenbrytningen i Vittseröd från 1100 talet ända in på 1900 talets mitt. Stenen har används både till byggandet av Lunds domkyrka och till kvarnstenar, varav den sistnämnda än i dag lämnat tydliga spår efter sig i naturen.

200121 besökte föreningen Sysavs avfallskraftvärmeverk i Malmö.

191019 besökte föreningen Malmö stadsteater Hipp.