Etikett: Exkursion (Sida 1 av 2)

Tisdag 13 juni 2023 kl. 18.00, Stadsvandring Hamnen i Malmö

En exkursion runt Inre hamnen med såväl historiska som samtida nedslag. 
Den här delen av Malmö kännetecknas idag av snabba förändringar. Men här 
finns även spår och lämningar från olika händelser under de nästan 250 
år som gått sedan hamnen grundades. Vår promenadväg kantas av 
berättelser om människor, miljöer och verksamheter som satt sin prägel 
på utvecklingen. Promenaden varar i ca 90 minuter och tar sin början vid 
Frans Suells staty på Norra Vallgatan för att avslutas på 
Posthusplatsen. Arkivarie Olle Nordqvist från Malmö stadsarkiv är vår 
guide.
Anmälan till anmalan@industrihistoriaiskane.se senast lördag den 10 
juni.

Lördag 10 september 2022 kl. 10.30. Exkursion till Ryhls båt & Skeppsvarv i Åhus och Filmmuseet Kristianstad

Lördagen den 10/9 inleder vi med att kl 10:30 besöka  Ryhls båt & Skeppsvarv (Ryhls båt- och skeppsvarv – Sjöhistoriska museet / DigitaltMuseum) i Åhus där Ewa Svedberg visar och berättar. Båtvarvet ligger vid Ågatan söder om Helge å och mitt emot handelshamnen. Se vägbeskrivning.

Vägbeskrivning på Eniro.se

Kl 14.00 är vi välkomna till Filmmuseet i Kristianstad, museiintendent Véronique Dubois-Côté guidar oss i utställningen och berättar om filmens pionjärtid i staden bl a om den tekniska utvecklingen fram till idag. Vi avslutar med att titta på några äldre kortfilmer i museets biosalong.

Dessvärre är tillgängligheten till Filmmuseet något begränsad eftersom fastigheten saknar hiss, du behöver kunna gå uppför tre svängda trappor till andra våningsplanet.

Hitta till Filmmuseet

Mellan besöken får var och en ordna med sin lunch så som man vill.

Anmälan görs senast 7/9 till anmalan@industrihistoriaiskane.se, antalet platser är begränsat. Det går även bra att bara anmäla sig till bara ett av besöken om man så vill.

Lördag 24 september 2016 kl 09.30. Exkursion till Christinehof och alunbruket i Andrarum, Hallamölla vattenkvarn samt spelkulefabriken i Tollarp.

Program. Vi träffas och parkerar på Christinehofs slott lördagen den 24 september 2016 klockan 9.30. Där träffar vi Christinehofs guide Eva Ditlevsen, som leder oss genom landskapet från slottet och till Andrarums bruk.

Ca kl 11.30 är vi tillbaka vid slottet. Där serveras buffé till ett pris av 140 kronor per person. Lunchen betalas av var och en på plats.

Kl 12.45 åker vi vidare till Hallamölla, som ligger helt nära Alunbruket. Möllare från Albo Härads Hembygdsförening kör vattenhjulet. Forsen i Werkeån vid Hallamölla är Skånes högsta vattenfall.

Efter ca en timme åker vi vidare till Tollarp. Där besöker vi det som troligen är världens enda stenkulefabrik, Svenska Stenkulor (Kungsvägen 20, Tollarp). Ägaren Lasse Nilsson möter oss och visar oss fabriken. Visningen där tar minst en timme.

Mer information: www.christinehofsekopark.se och www.stenkulor.com och http://alboharadshembygdsfor.se/hallam%C3%B6lla.html.

Lördag 20 augusti 2016 kl 10.15. Museibesök och exkursion i Perstorp.

Lördagen den 20 augusti 2016 välkomnas du att besöka historiska industriorten Perstorp och 10-årsjubilerande industri- och plastmuseet Plastens Hus.

Ca 10:15-12 Guidad visning med industrihistorisk utställning i Plastens Hus. Film/information kring nutida och äldre industriverksamheter.

ca 12-13 Tid för egen lunch. Besök gärna naturskönt belägna Golfkrogen. Lunch (och glass) erbjuds där. Egen matsäck förtäres utomhus.

Ca 13:00 Återsamling på parkeringen utanför Golfkrogen. Gemensam avfärd till närbelägna platsen för Minnesstenen.

13:15- Exkursion kring Minnesstenen och platsen för Skånska Glasbruket.

Detta gamla glasbruk kan sägas ha bildat grunden för främst framgångsrika globala plastindustrin Perstorp AB. Men även Gustafsborgs Säteri AB m fl.

Den första plasten i Skandinavien tillverkades i Perstorp år 1918 av Skånska Ättikfabriken, som år 1966 blev Perstorp AB. ”Att göra pengar ur rök” är ett ordspråk för Perstorp AB, titel på en biografi och antyder metoderna. Plastens Hus i Perstorp visar hur plast har format vår tid och våra livsstilar.

Plastens Hus firade 4/8 10-årsjubileum med bl a Öppet Hus, guidade bussrundturer genom stora industriområdet för Perstorp AB mm. Mer info på Plastens Hus.
Perstorp uppmärksammar samtidigt 325-årsminnet av industriell verksamhet. Detta sker bl a genom en särutställning över Henrikstorps Glasbruk (1691-1762).

För de historieintresserade går det att ladda ner en pdf-fil: Skånska Glasbruket – Henrikstorps Glasbruk

Extramaterial (förmedlat av Arne Thornberg):


Extra om Perstorpsbesöket den 20 augusti 2016.

Huset som Skånska Ättikfabriken en gång hade på Baltiska utställningen i Malmö 1914 blev efter utställningen flyttad till en udde vid Lille sjö, nära Gustafsborg och används av släkten Wendt vid speciella fester.
Grindarna vid Gustafsborg, där karpar ingår i smidesmönstret.

Vi som gick mellan Minnesstenen och Golfkrogen fick en intressant guidad tur av Jan Wilhelm Wendt (Wilhelm Wendt III). Däribland ett besök i huset från Baltiska utställningen i Malmö 1914. Huset står ovanpå en gammal iskällare. Jan Wilhelm Wendt berättade också några personliga minnen från huset.

Vidare fick vi historien om hur grindarna vid Gustafsborg tillkom, där Wilhelmina Wendt var en part. Jan Wilhelm Wendt sände en tid efteråt nedanstående skrifter.

Jan Wilhelm Wendt berättade om mycket annat under vår promenad – det är mer givande att gå än att köra bil.

Lördag 21 maj 2016 kl 12.40. Exkursion längs Lagan med dess kraftverk.

Lördagen den 21 maj 2016 planeras en guidad busstur längs Lagan med dess kraftverk. Geografiskt går vi utanför Skåne, men funktionellt är det en viktig del av Skånes industriella utveckling. Lagan och dess kraftverk är grunden till bildandet av Sydkraft under 1900-talets första decennium, relativt kort tid efter att det blev möjligt att överföra el på långa avstånd. Idag ägs vattenkraftverken i Lagan av norska Statkraft.

Vid kraftverksturen får vi först en visning av Karsefors vattenkraftverk, vilket anlades 1930. Vi får se Karsefors valstorn, kika in i aggregathallen och får se en fotoutställning om bygget om vattenkraftverket.

Efter att ha passerat den natursköna Hjörneredssjön med omgivningar besöker vi vattenkraftverken i Knäred, vilka anlades 1910. Här tittar vi på verken och dess omgivningar samt får en exklusiv visning av den gamla driftcentralen.

Efter de stora vattenkraftverken stannar vi för fika vid en mer småskalig kvarn, men med äldre historia. I Lagans biflöde Krokån omnämns en kvarn vid denna plats i Knäred 1697. Efter att verksamheten upphört 1979 förföll kvarnen, men 2011 tog paret Lisbeth och Roland Davidsson över och har sedan dess restaurerat kvarnen. Under fikan får vi höra om deras arbete med kvarn, såg och bryggerimuseum.

Bussturen börjar och slutar vid Laholms järnvägsstation, dit man enkelt kan komma med tåg (genom den nya Hallandsåstunneln vars utställning föreningen besökte förra året) eller med bil. Turen börjar 12:40 (tåget från Malmö anländer 12:32) och beräknas ta drygt 5 timmar, med ankomst till Laholms station innan 18:22-tåget mot Malmö.

För detta arrangemang abonnerar föreningen en buss för 25 personer och hyr en guide. Till skillnad mot en del andra arrangemang kommer därför en deltagaravgift (300 kr) att utgå från deltagarna. Fikan vid kvarnen i Knäred ingår.

Statkrafts sajt finns en översikt om vattenkraftverken i Lagan.
I Miljömagasinet finns en intervju med en av personerna som restaurerat kvarnen i Knäred.

När jag i maj 2013 skulle till ett möte i Markaryd och då nyligen hade läst Sydkrafts 50-årsskrift, gjorde jag en exkursion utmed Lagan från Laholm och uppströms för att besöka och fotografera de gamla kraftverken (se ovan). Fick även se Karseforsens kraftstation interiört, eftersom det var en vardag och det just där då pågick arbeten.
/Eber Ohlsson

Författare: Niklas Larsson. Med tillägg och bilder av Eber Ohlsson.

Lördag 23 april 2016 kl 11.30. Exkursion längs Kävlingeån, samt fortsättning på det ajournerade årsmötet.

Klockan 11.30 träffas vi på firman Motor & Bilelektra i Kävlinge. Dit är det omkring 10 minuters promenad från järnvägsstationen. Verkstaden är inhyst i Sockerbolagets gamla kampanjarbetarbostad vilket ju också är ett stycke industrihistoria.

Verkstadsmiljön är småskalig, ”genomsiktlig” och klassisk. Ola Jacobsson tar hand om oss någon timma och visar hur det intressanta lindningsarbetet går till.

Motor & Bilelektra startades 1953 i Kävlinge av Kurt och Åke. Efter ett par år på en bakgård mitt i byn flyttade företaget till Unionsgatan där de blev kvar till 1980 då flyttlasset denna gången gick till idag befintliga lokaler på Nordanvägen 5 i Kävlinge.

I dag drivs Motor & Bilelektra av Ola Jacobsson, son till Kurt. De är idag 8 anställda som sysslar med omlindning och reperationer av elmotorer, både likström- & växelström, vilket är deras huvuduppgift. www.motor-bilelektra.se/kontakt.html

Efter Lindningsverkstaden kör vi längs ån och stannar på någon eller några av de platser där möllor stått eller står. Ända fram i 1950-talet knöts små industriområden till de platser där vattnet gick att utnyttja. Garverier, stampar, keramiska industrier, brännerier förutom kvarnverksamheten bildade proletära industrienklaver i lantbrukslandskapet. Exkursionsledaren Anders Ödman kommer att peka och berätta. Anders har sedan många år ägnat en extensiv forskning åt traktens möllemiljöer.

Vi passerar i Stångby tre av Skånes senaste vindmöllor, 87 meter höga, på väg till Böösmöllan. I Bösamöllan bjuds på en kopp kaffe och en fralla till priset av 40 kr/pers. Kort accepteras ej.

På Bösamöllan tar ägaren, Åke Strid, hand om oss. Han kommer att berätta om möllans historia och visa den moderna turbindriften. Dessutom kommer vi att få höra om ett av de mest akuta hoten mot de kulturmiljöer som möllorna utgör – EU:s vattendirektiv – som syftar till att fiskarna ska kunna röra sig utan hindrande dammverk, från havet till källorna. www.bosamollan.se

I bifogad pdf Bösamöllan kan du läsa en berättelse om Bösamöllans historia och dessutom en skrivelse som Åke Strid sammanställt. Den visar på det omänskligt absurda i statens bruk av EU:s vattendirektiv.

Vi avslutar exkursionen i Håstad där de första möllorna i ån fanns. Längre upp i å-loppet var fallet för dåligt. Vid Örtofta järnvägsstation kan passagerare släppas av. Vi kan räkna med att vara där vid 16-17-tiden.

Kävlingeån uppströms Bösamöllan.
Kraftproduktion i Bösamöllan.
Bösamöllan.

Ladda ner som en pdf-fil Arne Thornbergs foto-dokumentationen
(https://industrihistoriaiskane.se/arkiv-html/arkiv/2016/bil/160423-doku.pdf) av exkursionen utmed Kävlingeån den 23 april 2016.

Lördagen den 23 april 2016 kl 13.30 fortsätter det ajournerade årsmötet i Bösamöllan.

Tyvärr blev vi tvingade att ajournera dagens årsmöte [12 april 2016] då vi kommit till punkt 7 i dagordningen, eftersom revisionsberättelsen saknades.

Årsmötet kommer därför att återupptas kl 13.30 i Bösamöllan i samband med turen längs Kävlingeån lördagen den 23:e april 2016.

De som bara skall bevista årsmötet kan komma direkt till Bösamöllan och behöver givetvis inte anmäla sig.

Den avgiftsbelagda förtäringen som exkursions-deltagarna får i Bösamöllan ingår av förklarliga skäl då inte heller för de som bara deltager på årsmötet.

Verksamhetsberättelsen för 2015 (3 sidor)

Söndag 6 oktober 2013 kl 09.30-15.30. Exkursion till industriminnen i Köpenhamn och Frederiksberg.

Söndag den 6 oktober 2013 – Köpenhamns industriminnen.

Kl 09.20 träffas vi vid Köpenhamn H (centralstationen), strax utanför den östra utgången som vetter mot Tivoli.

Vi besöker Dieselhouse, fd B&W’s varvsindustri, med en spännande utställning och får bl a se den stora motorn köra.

Därefter besöker vi de underjordiska vattenreservoarerna Cisternerne i Søndermarken, Frederiksberg, som nu omvandlats till museum för samtida konst.

Ev. finns möjlighet att även besöka vattenverksbyggnaderna i centrala Köpenhamn. Dagen avslutas ca kl.15.30

Vi färdas med lokaltrafik, buss, och promenerar under dagen.
Lunch bekostas av var och en.

Kostnad är 50 DKK vuxen, eller 40 DKK för pensionärer, (OBS! danska kontanter) för entré till Cisternerne vilken betalas på plats av var och en.

Ladda ner hela Köpenhamnsprogrammet 2013-10-06.

Burmeister & Wain, en målning från 1885.

Efterskrift till Köpenhamnsexkursionen den 6 oktober 2013.
På vår exkursion till Köpenhamn den 6 oktober 2013 besökte vi de underjordiska vattenreservoarerna Cisternerne i Søndermarken, men även de gamla vattenverksbyggnaderna i centrala København. Då de fanns önskemål om att den historik och det bildmaterial som exkursionsdeltagarna fick till livs av undertecknad skulle bli tillgänglig på föreningens sajt, är detta exekverat nedan. /Eber Ohlsson

Det första materialet är den lilla uppsatsen av övertecknad “Vattenverk och vattentorn å fortifikatoriska mark” från 1979, där Köpenhamn är en av de städer som har studerats: Köpenhamn
Det andra materialet är en text i personalbladet Vattenstänk från 1996: Konst i Cisternerne
Då det bildmaterial som finns i uppsatsen är anpassat till dåtidens återgivningsteknik, kommer här bilder med dagens bättre teknik.

Københavns vandværk på ravelinen vid Vesterbro 1859.
Københavns vandværk på ravelinen vid Vesterbro 1860.
Københavns vandværk vid Vesterbro på 1900-talet.
Københavns vandværk vid Vesterbro på en plan från ca 1860.
Københavns vandværk vid Vesterbro på en plan från 1865.
Københavns vandværk vid Vesterbro på en karta från 1907.
Københavns vandværk vid Vesterbro på ett nutida flygfoto (2013).
Københavns vandværk vid Vesterbro. Byggnader från 1859 respektive 1900.
Københavns vandværk vid Vesterbro. Övre maskinsal.
Köpenhamnsområdets topografi med Solbjerg där Cisternerne ligger.

På exkursionen diskuterade en del av oss både om diselar och vattenverk, varför jag länkar till några texter på min sajt eber.se som berör dessa ämnen.

Ånga, el/diesel och strejkrisk. och Segla på land.


Då vattenverksområdet var avspärrat för den ombyggnation som sker på området, kunde exkursionsdeltagarna inte på nära håll få se de gamla vackra byggnaderna från 1859. För att i viss mån kompensera för detta, kommer här några bilder tagna 2008, 2007 resp 1979.

Den gamla vaktkuren från gårdssidan.
Den gamla vaktkuren från gårdssidan vid en tid då den fortfarande hade en vakt (portner).

Skulle någon fortfarande vilja veta mer om Köpenhamns och Frederiksbergs vattenförsörjning kommer här länkar till vattentornssidor: Vandtårne: København Vandtårne: Frederiksberg

VA-tidskriften Cirkulation 8/2002 VA-tidskriften Cirkulation 8/2010 VA-tidskriften Cirkulation 8/2004

Lördag 18 maj 2013 kl 10.00–ca 15.30. Exkursion till nya och gamla industrier i Landskrona.

Lördagen den 18 maj 2013 kl 10.00 – ca 15.30. Exkursion till nya och gamla industrier i Landskrona.

Kl 9.30
Samling på Centrum för arbetarhistoria, Skolallén 1, Landskrona.
Professor Lars Berggren och fil.dr. Hans Wallengren möter oss med kaffe och håller en kort introduktion i Landskronas industrihistoria. Därefter blir det en rundtur i centrala Landskrona.
Vi besöker bland annat varvsudden och får veta mer om Landsverk och Thulinverken och andra intressanta industrihistoriska platser och företeelser.

Kl 12.00
Lunch på Slottscaféet, Säbygatan 8 (i Slottsparken). Lunchen är förbokad och kostar 99 kronor. Meddela om du vill ha speciell mat.

Kl 13.00
Besök på Landskrona museum, som också ligger i Slottsparken. Visning av “Arbetets stad”.

Kl 14.00
Avfärd till Syngenta f.d. Hilleshög Lars Hansson tar emot på Hilleshögs museum och guidar oss runt. Museet beskriver Hilleshögs historia under 100 år.

Avslutning ca 15.30.

Ladda ner Program för Landskronaexkursion som en pdf-fil.

Lördag 12 maj 2012 kl 10.30-ca 16.30. Exkursion till Jonsarnas och Mattssons möbelfabriker i Bjärnum.

Vi samlas vid Jonsarnas fabrik i Bjärnum kl 10.30. Jonny Dolkow visar oss fabriken med maskiner i drift. Efter lunch i Bjärnum får vi möjlighet att besöka Mattssons Möbelfabrik som är drygt hundra år gammal. Stig-Arne Mattsson, som är tredje generationens möbelfabrikör, drev fabriken tills den stängde. Fabriken är bevarad intakt.

Äldre möbelfabriker i Bjärnum.

Lördag 18 september 2010 kl 10.30. Exkursion utmed Helge å i Osby.

Tid: Lördagen den 18 september 2010

Plats: Samling på Strömsborgs Ullspinneri utanför Osby kl 10.30
Östanå Pappersbruk ca kl 12.30 – 14.30
Broby Modellindustri AB ca kl 15.00 – 16.00

Föreningen erbjuder möjlighet till samåkning i bil eller liten buss från Malmö, Lund och Ystad.

Kostnad: Studiebesök inklusive lätt lunch och kaffe 115 kronor.
Transportkostnad: 155 kronor.

Ladda ner hela programmet för den Industrihistoriska exkursionen längs med Helge å den 18 september 2010.
« Äldre inlägg

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng