Etikett: Eslöv

Tisdag 7 November 2023 kl. 14.00, Studiebesök på DISAB, Eslöv

Vi är inbjudna att besöka DISAB i Eslöv. Företaget utvecklar och tillverkar utrustning där vacuum-/sugteknik används i storskaliga industriella tillämpningar för rengöring, avfallshantering och massförflyttning. En intressant tillämpning man arbetar med är när man ersätter en traditionell grävmaskin med en “dammsugare” av kolossalformat och suger upp jord och sten. Man kan kanske säga att DISAB tar vid där Åkermans slutade. Man har f ö sin verksamhet i Åkermans tidigare lokaler på Åkermans väg (En dryg km norr om stationen strax öster om stambanan). Se disab.com

Besöket äger rum tisdagen den 7:e november kl 14:00.  Adressen är Åkermans väg 24. Anmälan senast torsdagen 2/11 till vår sedvanliga adress anmalan@industrihistoriaiskane.se Glöm inte ange om du önskar samåka eller erbjuder plats. Alltid tillsammans med tfn-nummer.

Onsdag 26 Oktober 2022 kl. 17.00, Spritfabriken i Eslöv och kl. 17.30 Studiebesök hos ScanMarine AB i Eslöv

Vi inleder med ett “förbesök” i Eslöv onsdag den 26/10. Kl 17:00 kommer stadsarkitekt Torsten Helander berätta om  den omdiskuterade spritfabriken och planerna för denna. En fabrik som stått övergiven i många år, diskuterats nästan lika länge men nu skall bli bostäder.

Spritfabriken ligger vid korsningen mellan Trehäradsvägen och Ystadsvägen nedanför och intill det kända f d sädesmagasinet, se karta.

Läs mer om projektet i Lokaltidningen.

Kl 17:30 besöker vi ScanMarine AB i Eslöv. Företagets VD Alexandra Rolland Hogenfält berättar om företagets bakgrund och verksamhet.

ScanMarin AB  (www.scanmarine.se) arbetar med att designa och installera inredning i stora kryssningsfartyg och färjor. Kryssningsbranchen är nog för merparten av oss en lika exotisk som fascinerande företeelse med rederier som konkurrerar med allt större och mer extravaganta fartyg.

ScanMarine AB har sin verksamhet på Transportvägen 20 i sydöstra Eslöv invid väg 113 som du kommer längs från Malmö/Lund, se karta.

Vägbeskrivning mellan Spritfabriken och ScanMarine

För er som är obekanta med kryssningsindustrin är här en presentation (av många på YT) av ett helt nytt stort  kryssningsfartyg, men ingalunda det största.   Fartyget tar 3660 passagerare i 1830 hytter och har en besättning på 1346 man.

Discovery Princess – The Ultimate Tour of Princesses Newest Ship! – YouTube

Antalet platser är begränsat. Om du är intresserad av samåkning (har eller söker plats) ange detta tillsammans med ditt telefonnummer.

Anmälan senast söndag 23/10 till anmalan@industrihistoriaiskane.se

Tisdag 7 maj 2019 kl 13.00. Studiebesök på Ellinge avloppsreningsverk, Eslöv.

Niklas Larssons resumé:

I slutet av 2017 besökte Föreningen Industrihistoria i Skåne Sydvattens vattenverk i Stehag, det s.k. Ringsjöverket, för att se hur produktion av dricksvatten går till.

Nu under våren 2019 är det dags att vända blickarna åt andra hållet av VA-flödet. Istället för att studera beredning av dricksvatten tittar vi nu nedströms och lär oss om rening av avloppsvatten.

Ellinge avloppsreningsverk är beläget i södra delen av Eslöv strax öster om järnvägen. Ur ett industriellt perspektiv är Ellinge reningsverk intressant, då en betydande del av avloppet kommer från den lokala livsmedelsindustrin, vilket påverkar och ställer krav på avloppsreningsprocessen.

Orkla Foods Sverige AB, som är ett av de största företagen i Eslöv (och bland annat är arvtagare till det i Eslöv utvecklade livsmedelsföretaget Felix AB) ligger bara ett stenkast bort från Ellinge reningsverk.

Tisdagen den 7 maj kl 13.00 tar VA SYD emot föreningen på Ellinge avloppsreningsverk i södra Eslöv. Föreningen får en guidad rundvandring och får möjlighet att ställa frågor om avloppsrening. Observera att en betydande del av studiebesöket är utomhus. Därför gäller kläder efter väder.

Ellinge avloppsreningsverk har adress Ellingevägen 32.

Från järnvägsstationen är det faktisk promenadväg ca 2,2 km på östra eller västra sidan om spåren (fågelvägen 1,7 km). Från Eslöv C går det att ta bussen antingen till hållplats Stadshuset (linje 3) eller till hållplats Mossavägen (linje 2), varifrån det blir drygt 1,6 km faktisk gångväg till Ellinge.

Läs mer: Ellinge avloppsreningsverk   (sjusidig broschyr).

Tisdag 31 januari 2017 kl 14.00. Studiebesök hos flyplanstillverkaren Blackwing i Eslöv.

Vi besöker flyplanstillverkaren Blackwing i Eslöv, Bruksgatan 11B, “in på gården” i fastigheten Gladan. (En knapp km från stationen.)

Blackwing har utvecklat och tillverkar lätta enmotoriga flygplan och nyttjar härvid avancerad kolfiberteknik. Man kan säga att Blackwing tar vid där Malmö Flygindustri, MFI, en gång slutade. Se www.blackwing.aero

Värdar vid vårt besök är Yngve och Niklas Anderberg, far och son, som utvecklat flygplanet och driver företaget.

Torsdag 14 januari 2016 kl 14.00. Studiebesök hos Scan Filter AB i Eslöv och Kraftringens nya kraftvärmeverk i Örtofta.

Vi har nu två företagsbesök på programmet torsdagen den 14:e januari 2016; ett i Eslöv och ett i Örtofta. Du har möjlighet att vara med från start eller att ansluta sen eftermiddag i Örtofta.
Vi inleder med att besöka Scan Filter AB i Eslöv, ett 30-årigt familjeföretag som tillverkar produkter vi alla känner nämligen kaffefilter och bakformar. Våra värdar är My Wessman och Peter Hansson.

Vi samlas kl 14.00 vid kontorsingången, Vikhemsvägen 17. Företaget ligger i nordöstra Eslöv nära flygfältet.
Vårt andra besök sker vid Kraftringens nya kraftvärmeverk i Örtofta. Verket, som innebar en investering på nästan 2 miljarder kronor, startade driften våren 2014.

Det eldas med biobränsle. Vår värd är Lennart Friberg. Vi samlas vid infarten till verket kl 17.30. Verket ligger väster om järnvägen och strax norr om väg 104 i Örtofta.

Information om Örtoftaverket finns på sajten: Örtoftaverket.

Onsdag 20 augusti 2008. Länsstyrelsen i Skåne har hävt rivningslovet för den gamla spritfabriken i Eslöv.

Den s k spritfabriken i Eslöv är rivningshotad.
Ladda ner en artikel om den s k spritfabriken i Eslöv
och sprittillverkningens historia.

Dagen efter att ovanstående artikel publicerats på vår sajt,
kunde man i Sydsvenskan läsa följande artikel: “Eslöv fråntas rätten att godkänna bygglov.”

Och det fortsätter, den 11 mars 2008 finns i Sydsvenskan följande artikel: “Nu kartläggs Eslövs rivningshot.”

Från vår medlem Anna-Margrethe Thagaard har vi fått ett Eslövsfoto från 2004.
Bilden visar lagerhuset före ombyggnaden, och den s k spritfabriken.
I bakgrunden till vänster ser vi även Eslövs gamla vattentorn.

Tisdag 8 mars 2005 kl 08.15. Konferens i Eslöv om den skånska livsmedelsindustrin.

Konferens om den skånska livsmedelsindustrin.
Tisdagen den 8 mars 2005 i Medborgarhuset i Eslöv hålls den den industrihistoriska och fram­tids­inriktade konferensen om den skånska livsmedelsindustrin, regionens utveckling och kon­sum­enter­nas välbefinnande. Program. (pdf) Arrangerad av Föreningen Industrihistoria i Skåne i samarbete med Skånes NäringslivsArkiv, Region­museet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, Riksantikvarieämbetet, Industrihistoriskt Forum och Skånes Livsmedelsakademi.

Tisdag 24 september 2002 kl 19.00. Föredrag: Bonnasmedjan och Brysselspetsarna.

Föredraget “Bonnasmedjan och Brysselspetsarna” tisdagen den 24 september 2002 kl 19.00.
Föreningens medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till föreningens första arrangemang under hösten. Föredraget presenteras av Arne Högberg, som även har skrivit en spännande bok med samma titel (ISBN 91 564 1009-3, Corona förlag). Arne var reklamansvarig i företaget 1959-1971. Föredraget utgör en spännande dokumentär om hur människor möts, förenas, bygger upp och utvecklar ett ovanligt starkt företag.

Presentationen är främst en hyllning till de generationer av människor som genom sitt arbete överlämnat väsentliga värden till oss efterlevande.

Hundraåriga foton på verkstadsanställda kompletteras med berättelser från deras verkliga liv och det omgivande samhällets situation och förändringsutveckling.

Ett högtidsskrudat Eslöv är berett att ta emot sin kung, Gustav V, som skall inviga det stora lantbruksmötet. Välkomstkommittén väntar med spänning på tåget. Snickaren Hans Nilsson och hans son Martin har trängt sig fram i främsta ledet. Foto Alfred Föjer 1908.

Dramat spelas upp i grävmaskinsföretaget Åkermans, “Bonna-
smedjan i Eslöv”, som blir berömd för sin introduktion av vinstandelssystemet i Sverige, sin lönsamhet och sin anställ-
ningstrygghet.

Under 20- och 30-talet tillverkade Åkermans olika slag av vägmaskiner. Från ett uppslag i nr 3/63 av Åkermans kundtidning Kubik återger vi här några av dem. En vägvält från 1925, en väghyvel från 1935, en välthyvel från 1928, en vägvält från 1933 och en väghyvel från 1934. Längst ner till höger står produktutvecklingens slutresultat: premiärgrävmaskinen, Åkerman 300, som levrerades 1939.
Någon gång under 30-talet, dvs ungefär mitt i Bernt Lorenz Åkessons 38-åriga verksamhet som VD för Åkermans, togs denna bild. Tack vare hans djärva satsning på grävmaskiner var “Bonnasmedjan i Eslöv” på väg att utvecklas till ett framgångsrikt nischföretag. Men hans storhet var inte begränsat till det maskintekniska. Det visade han bl a genom det vinstdelningssystem som han införde i Sverige 1945 för all personal, trots enormt motstånd från såväl fack- som arbetsgivareorganisation. Foto Alfred Föjer.
1953 överlämnade Bernt Lorenz Åkesson ett välskött företag till sin efterträdare som VD: Nils Linander. Han skulle sedan under 37 år fram till 1990 framgångsrikt styra företagets utveckling. Bland de avgörande besluten som då togs, fanns det, att Åkermans skulle koncentrera sig på en sorts produkter: grävmaskiner.
Väggalmanackor med attraktiva bilder var på 60-talet en uppskattat och effektivt reklammedium. Den första väggalmanckan som jag var med om att göra på Åkermans var för 1960. Den följdes sedan under många år av en hel rad almanackor, som genom sina motiv blev mycket populära hos våra kunder. Till vår första väggalmanacka hade vi som vackert kuttersmycke valt Miss Sweden från 1957, Inger Jonsson, numera Inger Malmros. Bilden togs av Dan Segerfeldt på Stenbergs Bilder.
1960 bestämde vi oss för att ge ut en kundtidning. Genom den skulle vi kunna skapa en kontinuerlig kontakt och dialog med vår omvärld, i vilken vi räknade in såväl kunder som maskinister, branschföreningar, statliga och kommunala myndigheter, konsulter, mediarepresentanter, bankkontakter, leverantörer och anställda.

Tidningen skulle skilja sig från alla andra kundtidningar genom att den främst skulle vara en tidning, dvs en publikation med intressanta nyheter och inte någon reklambroschyr, som distribuerade självbelåtna konstateranden om den egna förträffligheten.

Jag gav tidningen namnet Kubik. Med facit i hand kan man konstatera, att tidningen blev en succé. Någon liknande publikation fanns inte. Den komm att betyda mycket för Åkermans status.

Sveriges främsta reklamgrafiska utmärkelse tilldelades Kubik 1964, då branschföreningen SAFFT belönade vår tidning med ett Guldägg.

Bland de som imponeras av företagets utveckling finns Wallenbergs Investor och P G Gyllenhammars Volvo.


Men precis när det marknadsledande och expanderande företaget skall fylla hundra, slår ödet till och allt förändras. En ny ägare träder in. Kompetensen outsourcas. Lyckan tar slut. Lönsamhet och anställningstrygghet för två tusen anställda förvandlas snabbt till förlust och nerläggning.

Den siste mars 2000 släcks ljuset och stängs dörren för sista gången i det förr så ärorika och stolta grävmaskinsföretaget. Men minnet, förebilderna och idéerna lever vidare och utmanar oss att utveckla den etik och kompetens som ger oss starka och sunda företag, som kan infria människornas drömmar om en bättre värld.

Föredraget äger rum tisdagen den 24 september kl 19.00 på Malmö Högskola, Gäddan 7, Citadellsvägen 9.

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng