Dokument tillhörande årsmötet 2024, Arkivcentrum Syd i Lund 27:e Februari.