Se underrubrikerna för att titta på föreningens aktiviteter 2002-2009