Lördagen den 21 maj 2016 planeras en guidad busstur längs Lagan med dess kraftverk. Geografiskt går vi utanför Skåne, men funktionellt är det en viktig del av Skånes industriella utveckling. Lagan och dess kraftverk är grunden till bildandet av Sydkraft under 1900-talets första decennium, relativt kort tid efter att det blev möjligt att överföra el på långa avstånd. Idag ägs vattenkraftverken i Lagan av norska Statkraft.

Vid kraftverksturen får vi först en visning av Karsefors vattenkraftverk, vilket anlades 1930. Vi får se Karsefors valstorn, kika in i aggregathallen och får se en fotoutställning om bygget om vattenkraftverket.

Efter att ha passerat den natursköna Hjörneredssjön med omgivningar besöker vi vattenkraftverken i Knäred, vilka anlades 1910. Här tittar vi på verken och dess omgivningar samt får en exklusiv visning av den gamla driftcentralen.

Efter de stora vattenkraftverken stannar vi för fika vid en mer småskalig kvarn, men med äldre historia. I Lagans biflöde Krokån omnämns en kvarn vid denna plats i Knäred 1697. Efter att verksamheten upphört 1979 förföll kvarnen, men 2011 tog paret Lisbeth och Roland Davidsson över och har sedan dess restaurerat kvarnen. Under fikan får vi höra om deras arbete med kvarn, såg och bryggerimuseum.

Bussturen börjar och slutar vid Laholms järnvägsstation, dit man enkelt kan komma med tåg (genom den nya Hallandsåstunneln vars utställning föreningen besökte förra året) eller med bil. Turen börjar 12:40 (tåget från Malmö anländer 12:32) och beräknas ta drygt 5 timmar, med ankomst till Laholms station innan 18:22-tåget mot Malmö.

För detta arrangemang abonnerar föreningen en buss för 25 personer och hyr en guide. Till skillnad mot en del andra arrangemang kommer därför en deltagaravgift (300 kr) att utgå från deltagarna. Fikan vid kvarnen i Knäred ingår.

Statkrafts sajt finns en översikt om vattenkraftverken i Lagan.
I Miljömagasinet finns en intervju med en av personerna som restaurerat kvarnen i Knäred.

När jag i maj 2013 skulle till ett möte i Markaryd och då nyligen hade läst Sydkrafts 50-årsskrift, gjorde jag en exkursion utmed Lagan från Laholm och uppströms för att besöka och fotografera de gamla kraftverken (se ovan). Fick även se Karseforsens kraftstation interiört, eftersom det var en vardag och det just där då pågick arbeten.
/Eber Ohlsson

Författare: Niklas Larsson. Med tillägg och bilder av Eber Ohlsson.