Denna kulturhistoriskt värdefulla byggnad hotas av rivning. Här planerar Kävlinge kommun för utbyggnad av 12 lägenheter i villor/parhus inom en snar framtid.


(080604): Magasinet i Dösjebro får rivningslov i juli 2008. Ångpumparna och vattenpumparna har tagits om hand samt miljön dokumenterats.


Bilder tagna av Henrik Borg:

Bilder från bilder Harjagers härads Fornminnes- och Hembygdsförenings arkiv:

Dösjöholm med tobakslador där tobaksbladen torkades.

Swedish Matchs bilder: