Motioner till årsmötet ska vara föreningen tillhanda senast den 15:e februari. Skicka dem till industrihistoria@gmail.com

Datum för årsmötet meddelas senare.