Onsdagen den 23:e april 2014 besöker vi Svensk Maskinprovning, SMP och Lantbruksmuseet, båda i Alnarp. Vi börjar kl 16.00 på SMP, Sundsvägen 8. (där SMP även bjuder på kaffe).

Kl 18.00 kommer vi till museet på Elevenborgsvägen 3. Svensk Maskinprovning AB, SMP, tog 1997 över verksamheten från Statens Maskinprovningar som startat drygt 100 år tidigare. 1896 donerade Gustaf De Laval 100 000 kronor till en officiell provningsinstitution för i första hand lantbruksmaskiner, Statens maskinprovningar, som initialt skapade provningsanläggningar i anslutning till Lantbrukshögskolan i Alnarp och i Ultuna.

SMP erbjuder i dag “en lång rad tjänster inom maskin- och miljösäkerhet. Vi arbetar med frågor som rör CE-märkning av maskiner och produktionslinjer och är ackrediterade för besiktning och provning, erbjuder produktcertifiering, har ett eget motorlab och är dessutom anmält organ inom många områden”.

SMP är ett dotterbolag till SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås. Värd för vårt besök är Patrik Olsson, chef för provningen. https://www.ri.se/sv/svensk-maskinprovning

Lantbruksmuseet har sitt ursprung i hushållningssällskapens 100-årsjubileum i Alnarp 1914 Här fanns en historisk paviljong med 1700- och 1800-talsföremål, som även visades under Baltiska utställningen. Efter Baltiska utställningen återvände samlingen till Alnarp och blev grunden till museet. Vår värd och ciceron är Lennart Landén.
www-museum.slu.se/gem/default.aspx?p=12