Utmärkelsen skall uppmärksamma förtjänstfullt arbete med att forska kring, kartlägga, dokumentera, sprida kunskap om eller bevara ”spår av” skånsk industriell verksamhet.

Utmärkelsen utdelas nu för första gången och tillfaller

Nils-Eric Sjöstrand

ordförande i föreningen Tändkulans Vänner. Nils-Eric får priset för sitt idoga arbete med att sprida kunskap om tändkulemotorns historia bland annat genom tidskriften Tändkulan. Tändkulemotorns teknik, användningsområden, skötsel och bevarande har stått i centrum för Nils-Erics arbete.