Studiebesök på Ringsjöverket i Stehag tisdagen den 7 november 2017 kl 14.00. Stora ansträngningar görs nu för att trygga den framtida vattenförsörjningen i Västskåne för både hushåll och industri, och där vattenverket i Stehag har en central roll vilket framgår av den länkade artikeln i Sydsvenskan.

Föreningen gör därför ett besök på Ringsjöverket, där Kenneth M Persson, professor vid Avdelningen för Teknisk Vattenresurslära i Lund samt forskningschef på Sweden Water Research kommer att berätta om vattenförsörjningen i Skåne.

Den som vill veta mer om vatten kan se en föreläsning (Lunds universitet 350 år) av Kenneth M Persson: Vattenkonst eller konsten att rena vatten.

Vår ordförande har avtalat med Mellanskånes Renhållnings AB (Merab) om att vi kan besöka deras avfallsanläggning i Rönneholm (3 km från Ringsjöverket) kl 13.00 (samma dag). Martin visar den unika och livs levande Sterlingmotorn som producerar elkraft med hjälp av den metangas som läcker ut ur tippen.