Se underrubrikerna för att titta på föreningens aktiviteter 2010-2019.