Intresseanmälan inför ett eventuellt nytt studiebesök vid tågunderhållsdepån i Hässleholm.

Om du är intresserad av att kunna göra ett besök vid depån i Kärråkra så sänd en rad till anmalan@industrihistoriaiskane.se

OBS om besöket kommer till stånd måste du återkomma med en definitiv anmälan.