Studiebesök i Pildammarnas vattentorn i Malmö den 16 februari kl 14.00. Tornet står på en kulle nära Pildammsvägen, 250 meter söder om Carl Gustafs väg.

Pildammstornet, som stod klart 1903, byggdes för att förbättra vattenförsörjningen i de västra delarna av staden.

Dessa förväntningar kunde tornet kunde inte upp­fylla, varför det får anses vara en misslyckad VA-investering. Däremot har tornet tillfört staden be­tyd­ande skönhetsvärden, vilket får bedömas vara en god investering.

Ritning av arkitekt Harald Boklund.