Framför dörren till Ullspinneriet i Strömsborg står fr v: Jan af Geijerstam – Svenska Industriminnesföreningen, Sven Arneberth och Erik Ralsgård – Osby hembygdsförening samt Jenny Hällström – representerande både Svenska Industriminnesföreningen och Föreningen Industrihistoria i Skåne.