Industrivandring i Norra Sorgenfri, Malmö. Lördagen den 19 april 2008 kl 11.00

Under sakkunnig vägledning av byggnadsantikvarie Olga Schlyter vandrade vi bland industri­miljöer i Norra Sorgenfri, Malmö. Ett område med gamla kända Malmöindustrier som Addo, Tripasin, Läder­fabrik mm.

Vandringen tog 1½ timme, med start vid vid kors­ningen S:t Knuts väg-Industri­gatan.

Malmö oljeslageri i slutet av 1800-talet.
Föreningens medlemmar lyssnar intresserat på Olga Schlyters byggnadsantikvariska information.
Addos gård upplevdes ha ett betydande rumsligt värde.
Miljöpåverkande verksamhet finns kvar i området.