Vi börjar vid 10-tiden med att besöka “Pyckefabriken” i Hörja, en liten insomnad leksaksfabrik. Strax invid vid ån finns platsen för en medeltida järnhytta och här kommer Anders Ödman berätta om den dåtida järnframställningen. Dagen avslutas med ett besök på Tyringe Museum (som inkluderar kaffe med fralla).
Mötesdokumentation “Pyckefabriken”. Läs om Tyringe museum.