Lördagen den 28 mars 2009, kl 13.00-15.30. Bakom fasaderna på Limhamns cementfabrik.

Följ med på ett besök på gamla Cementa i Limhamn. Här har cement tillverkats från 1889 till 1970-talets början. Cementen som tillverkats här har använts i konstruktioner och bygg­nad­er världen över och företaget har satt sin prägel på Limhamns siluett, bebyggelse och samhällsanda.

Limhamn betyder kalkhamn och här har man brutit och be­arbet­at kalksten i hundratals år. Idag när kalkbrottet är ned­lagt, järnvägsspåren upprivna och fabriken bara ska användas något år till, vill vi beskriva denna klassiska skånska industri­miljö genom ett besök som innehåller en historisk till­baka­blick, en rundvandring på fabriksområdet och en blick mot fram­tiden där de nya ägarna planerar att med viss åter­an­vänd­ning bygga nya bostäder i miljön.

Medverkande: Sven Olof Ahlberg Kulturbyggnadsbyrån, Lennart Björklund projektchef NCC Construction AB, Olga Schlyter Byggnadsantikvarie Malmö museer, Ingemar Wickström fd vVD Cementa

Tid: Lördagen 28:e mars klockan 1300-1530.

Plats: Heidelbergs kontor på fd Cementa, (50 m innanför fabriksgrinden), Övägen 1.

Lästips: Alf Åberg Cement i 100 år, en krönika om Skånska cementaktiebolaget AB Cementa.