Måndagen den 20 april 2009, kl 18.00. Årsmöte. Lokal är Malmö Museer, Teknikens och Sjöfartens hus, Malmöhusvägen 7, Malmö. Ingång sker från museilokalens västra sida.

Ladda ner Verksamhetsberättelsen för 2008.

Efter årsmötet blir det en kort kaffepaus, och därefter kl 19.00 föredrag av Robert Willim “Industriruinens återkomst”.

Han kommer att ge oss intressanta perspektiv på vad det är som vi bevarar som industriminnen. Är det bygg­nad­en/­fabrik­en som vi ska ge nya funktioner, som uppfräschade ruiner omvandlade till bostäder, kaféer, gallerier eller trendiga arbetsplatser.

Eller kan de ha en annan plats i vårt kulturarv, och i så fall hur?

Robert Willim är etnolog och forskare vid Lunds universitet som disputerade på en avhandling om Framfab 2002 och har ett brett kulturperspektiv i sitt arbete.

Han har nyligen publicerat boken Industrial Cool som diskuter­ar hur vi kan ta vara på industrihistorien.