Föredrag i Malmö om skånsk flygindustri under 100 år. Måndagen den 15 april 2013 kl 18.00 i Hörsalen på Teknikens och Sjöfartens hus.

Professor emeritus Sven Stridsberg, som också är redaktör för Svensk Flyghistorisk Tidskrift, delar med sig av sitt stora kunnande om skånsk flyghistoria.

Flygbild av Landskrona med Thulins fabrik i centrum.
Bild från Sven Stridsbergs arkiv/bibliotek.