Sten, slavar och oxar – en berättelse om byggandet av Lunds domkyrka och andra megaprojekt under vikingatid och tidig medeltid.

Onsdagen den 6 februari 2013 kl 18.00 i Hörsalen på Teknikens och Sjöfartens hus på Malmöhusvägen i Malmö.

Föredrag av docent Anders Ödman, Arkeologiska Institutionen vid Lunds universitet.

Bygget av det tyska klostret Schönau 1142.
Kopparsticket är dock gjort på 1400-talet.
Bild från Anders Ödmans arkiv/bibliotek.