Som medlem i Föreningen Industrihistoria i Skåne kallas du härmed till vårt årsmöte, som startar klockan 19.00 på måndagen den 26 april 2004. Årsmötet hålls i lokalen på Malmö Högskola, IMER, sal 1117B, Gibraltargatan 2 (f d Engelbrektsboden).