Ystadsföretag med rötter i Persöner – en återblick
Mötet äger rum på Klostret i Ystad och är ett samarrangemang med Ystads museer och Ystads Fornminnesförening.

Medverkande:
Hugo Jönsson från Polykemi och Bertil Håkansson från PMH International berättar om sina företag och hur de utvecklats från Persöner.

Tonvikten i samtalen ägnas Persöner, dess verksamhet och utveckling och skälen till de förändringar som sedan ägde rum. Detta är samtidigt en viktig del av Ystads näringslivshistoria. Samtalet leds av Per-Axel Sjöholm, Ystads Fornminnesförening.

Persöner var en gång Ystads dominerande företag och många av de verksamheter som fanns inom Persöner lever idag kvar i staden under andra namn.

Stadens största företag idag, Polykemi AB, är å andra sidan ett resultat av att Hugo Jönsson inte fick gehör inom Persöner för sitt förslag att starta en produktion av plastråvaror och då bildade ett eget företag 1968.

Under 1970-talet ägde en rad omstruktureringar rum och 1980 hade Sonesson-gruppen helt övertagit verksamheten. PMH International AB köptes sedan i början av 1990-talet ut av Bertil Håkansson som ytterligare ett familjeföretag.
Dessa två livaktiga familjeföretag är idag verksamma i Ystad. En detaljerad beskrivning av Persöners utveckling finns att läsa i Ystadiana 1999, som kan beställas från Ystads Forn­minnes­förening, se www.ystadsfornminnesforening.se/html/arsb_f_2000.html.

En innehållsförteckning ur vilken mångfalden av företag inom Per­sön­er-koncernen kan avläsas, finns här. www.ystadsfornminnesforening.se/Verkstadsf-091118.pdf.

Verksamheten vid Polykemi AB och PMH International AB pre­sent­eras också på deras resp sajter, www.polykemi.se och www.pmh.se.
/Mats Höjeberg