Dialog om bevarande och utveckling på gamla Kockumsområdet i Malmö torsdagen den 15 oktober 2009 kl 18.15 i faktarummet i matsalen på Kockums AB, Stora Varvsgatan 11.

Samtal om historia och framtid med anledning av aktuella planer för exploatering av gamla Kockums.

Medverkande:
Ordföranden i Malmö stadsbyggnadsnämnd Anders Rubin
Planarkitekt Björn Engdahl, Malmö stadsbyggnadskontor
Stadsantikvarie Anders Reisnert, Malmö museer
Byggnadsantikvarie Olga Schlyter, Malmö museer
Projektutvecklare Karin Månsson, PEAB AB
VD Lennart Ottosson, Dockan Exploaterings AB

Samarrangemang med Malmö museum och Varvshistoriska Föreningen.

Se även: “Kulturhistorisk utredning. Varvsstaden. Kockums­om­råd­et söder om Stora Varvsgatan.” (23 sidor).