Stationshus och järnvägsmiljöer. Den svenska järnvägen 150 år.
Den svenska järnvägen fyller 150 år. Välkommen till den kungliga väntsalen!

Den 5 mars 1856 rullade det första tåget med hjälp av ångloket Oscar från Örebro till Nora. I december samma år invigdes stambanebiten Malmö-Lund.

Om detta och om hur nya spår och stationer sen växte fram berättar Tomas Tägil, universitetslektor och arkitekt vid LTH, onsdagen den 5 april 2006 klockan 19.00. Och platsen är inte vilken som helst utan Kungliga väntsalen från 1896 på Malmö C. Om du går in genom huvudentrén mot bussterminalen, så viker du direkt efter svängdörren åt höger, passerar kiosken och följer gången mot spår 9-11. Ovan­för en av de närmaste dörrarna ser du en kunglig krona.

Innanför den dörren startar vi och fullföljer den resa som Tomas döpt till ”Stationshus och järnvägsmiljöer”. En trevlig och nostalgisk resa.