Malmö – en industristad tar form.
Malmö – en industristad tar form. Föredrag av Per-Jan Pehrsson den 16 december 2003 klockan 19.00. Lokal: Malmö Högskola, Flundran, f.d. Engel­brekts­boden sal F117, Gibraltargatan 2.

Ett omfattande bildmaterial, 160 diabilder, som belyser stadens och byggnadernas utveckling under 1800- och 1900-talens industrialisering.

Föredraget ingår i kursundervisningen vid Malmö Högskola och medlemmarna i föreningen Industri­historia i Skåne och andra intresserade är väl­komna att se och lyssna.