Vi besöker SCAN COIN i Malmö (Jägershillgatan 26) tisdagen den 2 december 2014 kl 14.00 – 17.00.

På SCAN COINs sajt står det att företaget grundades i Malmö och att det är en global ledare inom automatisk mynt- och sedelhantering, och att de erbjuder skräddarsydda lösningar för effektiv kontanthantering, från enstaka mynt- eller sedelräknare till ett komplett system av hårdvara och mjukvara.