Studiebesök hos Wramborgs strumpfabrik AB. Stillmansgatan 9 i Malmö.
Från företagets egen info: Det är ett Malmöföretag som tillverkat strumpor sedan 1951. De tillverkar cirka 7 000 par per dygn. Både design och produktion sker på fabriken i Malmö. Maskinparken hör till de modernaste och de kan tillverka allt från datamönstrade sockor till benvärmare. De säljer baby, barn, dam och herrstrumpor till de stora kedjorna i Skandinavien. Strumporna säljs antingen under kända varumärken, eller under något av deras egna märken. I anslutning till fabriken finns en butik, där de säljer överskottsproduktion och andrasortering.

Vår info: Det finns många äldre stickmaskiner som är avställda, från engelska Bentley över tyska stickmaskiner med stötstänger till mer moderna italienska som både rundstickar och tillsluter strumpan. Ångpress mm finns också.

En äldre tysk maskin.