Den industriella epoken på Kockums gamla varvsområde börjar närma sig sitt slut. Vi vill därför ge en möjlighet till att se Kockums gamla verkstadslokaler medan det fortvarande pågår en produktion av samma slag som på Kockums tid.

Vi får samtidigt möta två intressanta företag och lära om deras produkter, marknader och framtid (bl a efter Västra Hamnen).

Vi inleder med att besöka Kockums Industrier AB som utvecklar och tillverkar järnvägsvagnar och som således förvaltar arvet från Kockums Mekaniska Verkstad som började med tillverkning av järnvägsvagnar redan år 1850.

Vi fortsätter med att besöka EWP Windtower Production AB, ett företag som ingår i Enercon-koncernen. EWP tillverkar torn till vindkraftverk.

En produktion där stora grova stålplåtar skärs till, böjs och svetsas samman. Således en produktion med mycket gemensamt med Kockums tidigare fartygsproduktion.

Möjligheten att gå ombord på isbrytaren Bore vid Hjälmarekajen är nu i hamn. Bore, som levererades av Kockums varv 1894, återkom för drygt en månad sedan till Malmö efter en lång exil i Mälaren.

Ert besök på s/s Bore den 20 november vid Hjälmarekajen bekräftas.

Fartyget avrustas fn för vinteruppläggning varför visst arbete kan pågå ombord. Vissa durkar och luckor inombords, på däck och i maskinrum kan stå öppna. Besök ombord sker helt på egen risk. Max ca ett 20 tal besökare samtidigt, visningar sker i mindre grupper om ca 6-7 personer.

Om det finns intresse att deltaga i återetableringen av s/s Bore i Malmö tex genom praktiskt arbete eller på annat sätt medverka i projektet tar vi gärna emot intresseanmälan.

Vi hälsar Er välkomna besöka s/s Bore 20 november 2012.
För s/s Bore och Swecox AB.
Bengt Ohlsson”

Tid och Plats:
Vi möts efter lunch kl 13.00 vid Stora Varvsgatan 14 i Malmö.
Kl 14.30 är det återsamling på Stora Varvsgatan 14 för besöket hos EWP.
Ca kl 16.30 är det samling på Hjälmarekajen nedanför Malmö Högskolas bibliotek för att gå ombord på isbrytaren Bore.

Länkar:
Enercon och s/s Bore