Studiebesök tisdagen den 23 maj 2017 kl 14.00 på Ljungbyheds flygplats
Vi samlas kl 14.00 utanför Saabs verkstad (Ulanvägen 2) (A på kartan).
Här underhålls skolflygplanet SK 60 (Saab 105) som togs i drift av Flygvapnet 1967 när det dels ersatte det engelska De Havilland Vampire-planet som fältflygarelevens första jetplan i utbildningen på Ljungbyhed och dels ingick flygvapnet som ett lätt attackflygplan. Planen kommer vara i drift ytterligare några år. Vår värd är platschefen Jonas Sjöberg.

Kl 15.45 går vi över till Trafikflyghögskolan (www.tfhs.lu.se) strax invid (Drottningvägen 5) (B på kartan).
Här utbildas civila piloter med behörighet att flyga stora flermotoriga passagerarplan. Huvudman för den 2,5 år långa utbildningen är Lunds universitet, men utbildningen ingår i Yrkeshögskolan.

Till hösten startar också en ny ettårig utbildning som “kommersiell drönaroperatör”. Prefekt Mikael Johansson visar och berättar.

Kl 18.00 samlas vi vid Ljungbyheds Militärhistoriska Museum (www.lmhm.se) (Tummelisas väg 2) (C på kartan).
Museet berättar om Ljungbyheds historia som exercished. En historia som går tillbaka till “slutet av 1600-talet då Norra Skånska kavalleriregementet, senare benämnt Skånska husarregementet, förlade sina övningar till platsen”.

Ljungbyhed är i dag världen äldsta i drift varande flygplats (på land). En roll som heden fick då Thulins flygskola etablerades. Museet berättar utförligt om Ljungbyheds betydelse för flyget och dess pilotutbildning.

Vi inleder museumsbesöket med kaffe och smörgås.