Mellan 1999 till 2020 så trafikerade M/F Holger Danske linjen Rødby – Puttgarden tills Coronapandemin minskade trafikunderlaget och färjan togs ur drift.