• Studiebesök

Den 7:e februari 2023 besökte föreningen Bold Printing vid Fosie i Malmö och fick en ingående rundtur i tryckeriet.

Eva Svedberg visade upp Ryhls båt och skepps-varv i Åhus under förmiddagen. Även båten, Gustav, den sista som byggdes vid varvet 1983 hade dagen till ära körts fram för föreningens beskådan. Under eftermiddagen guidade museiintendent Véronique Dubois-Côté föreningen i Filmmuseet i Kristianstad.

Guidade av Anders Ödman fick vi veta allt om stenbrytningen i Vittseröd från 1100 talet ända in på 1900 talets mitt. Stenen har används både till byggandet av Lunds domkyrka och till kvarnstenar, varav den sistnämnda än i dag lämnat tydliga spår efter sig i naturen.

200121 besökte föreningen Sysavs avfallskraftvärmeverk i Malmö.

191019 besökte föreningen Malmö stadsteater Hipp.